Subsidieregeling voor opleiding tot PA met vijf jaar verlengd

De Minister van VWS heeft de subsidieregeling “Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant” met vijf jaar verlengd tot 1 juli 2022.
Dat betekent dat er jaarlijks 250 opleidingsplaatsen voor de PA’s worden gesubsidieerd.
Daarnaast is subsidie beschikbaar voor de werkgeverslasten, de werkplekbegeleiding en een stagevergoeding voor een PA in opleiding.
Hieronder leest u meer over de voorwaarden.

Subsidies werkgever Physician Assistant in opleiding

Deze subsidies zijn beschikbaar wanneer een werkgever een arbeidscontract afsluit met een PA in opleiding voor de duur van de opleiding (2,5 jaar).

 1. Tegemoetkoming werkgeverslasten € 1875,- per maand
  Vanuit het ministerie van VWS is een tegemoetkoming beschikbaar voor de werkgeverslasten voor de betrokken studenten. Deze tegemoetkoming wordt uitbetaald aan de werkgever van de PA in opleiding op basis van in te dienen declaraties.
  Per maand is een bedrag van € 1.850, – beschikbaar; uiteraard gedurende de looptijd van het contract.
 2. Tegemoetkoming werkplekbegeleiding € 255, – per maand
  Tegemoetkoming beschikbaar voor de begeleiding vanuit de werkgever. Deze tegemoetkoming kan rechtstreeks door de externe werkbegeleider bij de Hogeschool in rekening worden gebracht. De tegemoetkoming voor deze begeleider bedraagt € 255, – per maand.
 3. Subsidies stageverlenende instelling Physician Assistant in opleiding € 1000,- per stage
  Deze subsidie is beschikbaar bij een stageplaats voor een Physician Assistant in opleiding voor 140 uur (=17,5 dag).
  De subsidie bedraagt € 1000, – per stage.

Lees hier de volledige regeling http://wetten.overheid.nl/BWBR0020517/2016-04-01  en de wijziging https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-16741.html

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?