Afspraken en logistiek t.a.v. het vakgroepbudget voor bij- en nascholing

Sinds 1 januari 2018 kunnen vakgroepen van de NAPA een scholingsbudget ontvangen om de bij- en nascholing voor het eigen deelspecialisme te organiseren. In MPA 12 besteden we aandacht aan de huidige stand van zaken rond de invulling van de bij- en nascholing. Hieronder volgt alvast een tabel over de afspraken en logistiek die erbij komen kijken.

 

Afspraken en logistiek t.a.v. het vakgroepbudget voor bij- en nascholing

Bij- en nascholing moet aansluiten bij het deelspecialisme
Maximaal budget: 1000 euro per jaar. -Per vakgroep is een budget van 1000 euro/jaar beschikbaar gesteld voor bij- en nascholing om de kosten van zaal, catering, sprekers en dergelijke te faciliteren. -De voorzitter moet het formulier: ‘schriftelijke afspraken met NAPA vakgroepen’ ondertekenen.

-Dit budget, evenals een evt. behaald positief resultaat uit de bij- en nascholingen, loopt door naar het volgend jaar indien het niet wordt opgemaakt en blijft voor de betreffende vakgroep beschikbaar.

Begroting opstellen per bij- en nascholingsdag Ter goedkeuring sturen aan: directeur@napa.nl

Uit de begroting moet blijken welke kosten en inkomsten er verwacht worden.

Sponsoring is toegestaan -Directeur vooraf op de hoogte stellen van de voorgenomen afspraken met de sponsororganisatie.

-Afspraken maken volgens de bepalingen van de Code Geneesmiddelenreclame (CGR) https://www.cgr.nl/ en de Gedragscode Medische hulpmiddelen (GMH) http://www.gmh.nu/.

Accreditatie bij- en nascholing via de NAPA gratis -Accreditatie aanvragen bij accreditatie@napa.nl, volgens de richtlijn: Accreditatie voor Physician Assistants

https://cdn.napa.nl/wp-content/uploads/2014/06/Richtlijn-Accreditatie-van-bij-en-nascholingsbijeenkomsten-PA-vers.-3.0.pdf

-Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de accreditatie van de bij- en nascholing via de NAPA.

-De factuur wordt toegestuurd en door de NAPA betaald.

NB Zorg voor bevestiging van betaling! De accreditatieaanvraag wordt pas in behandeling genomen na betaling (mailen met: accreditatie@napa.nl)

-Bij inschrijving NAPA nummer laten vermelden.

Vergaderruimte reserveren bij de Domus Medica -Vergaderruimte Domus Medica: reserveren bij: secretariaat@napa.nl

-Koffie/thee uit automaat gratis. Kannen koffie/thee ook reserveren bij: secretariaat@napa.nl

-Max aantal personen: 22 personen (vergaderruimte), 8 personen (kantoorruimte Milena Babovic)

Reiskosten worden niet vergoed De leden van de vakgroep ontvangen geen reiskostenvergoeding voor de organisatie en/of deelname aan bij- en nascholing van de vakgroep.
Facturen Sturen naar: administratie@napa.nl ovv kostenplaatsnummer en deelspecialisme vakgroep
Eigen kostenplaatsnummer per vakgroep
Kostenplaats Geformaliseerde vakgroepen Kostenplaats Geformaliseerde vakgroepen
101 Anesthesiologie 112 Neurologie
102 Cardiologie 113 Oogheelkunde
103 Gynaecologie en Obstetrie 114 Orthopedie
104 Heelkunde 115 Ouderengeneeskunde
105 Huisartsgeneeskunde 116 Plastische chirurgie
106 Interne geneeskunde 117 Radiologie
107 Keel-Neus-Oorheelkunde 118 Radiotherapie
108 Kindergeneeskunde 119 Reumatologie
109 Longziekten en TBC 120 Revalidatiegeneeskunde
110 Maag-Darm-Leverziekten 121 Spoedeisende geneeskunde
111 Neurochirurgie 122 Urologie
Financieel eindoverzicht na afloop van iedere bij- en nascholing Sturen naar: directeur@napa.nl

Eindstand per vakgroep wordt door de directeur bekend gemaakt in de afronding van de jaarrekening

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?