NAPA start met Grispa onderzoek

Vandaag was de kick-off van het onderzoek naar het Gebruik Radioactieve stoffen en Ioniserende Straling door Physician Assistants (afgekort GRISPA). Het doel van dit inventariserend onderzoek is NAPA te ondersteunen bij haar besluitvorming omtrent een eventuele procedure voor het verkrijgen van een zelfstandige bevoegdheid voor uitvoering van de categorie van voorbehouden handelingen ‘radioactieve stoffen of ioniserende straling gebruiken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Evaluatieteam Taakherschikking van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) onder leiding van prof. Dr. Bert Vrijhoef.

Aanleiding
In 2018 verrichtte NAPA een inventarisatie onder ca 1100 leden m.b.t. het gebruik van radioactieve stoffen en ioniserende straling. Hieruit bleek dat een toenemend aantal PA’s wordt ingezet bij het gebruik van radioactieve stoffen en ioniserende straling in de gezondheidszorg. NAPA wil in samenwerking met het onderzoeksteam en betrokken vakgroepen nader onderzoeken in hoeverre het doelmatig en effectief is om een wettelijke zelfstandige bevoegdheid voor deze handeling toe te kennen aan PA. De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting 31 maart 2021 worden opgeleverd.

Dataverzameling

Om data te verzamelen zullen de onderzoekers PA’s, artsen, laboranten en andere betrokkenen benaderen om vragenlijsten in te vullen en mee te doen aan verdiepende interviews. Een hoog respons is belangrijk om dit onderzoek te doen slagen. NAPA heeft daarom betrokken medische beroepsverenigingen in vroeg stadium geïnformeerd over dit onderzoek.

Wet BIG
In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) zijn er 14
categorieën voorbehouden handelingen en 5 beroepsgroepen die verschillende
voorbehouden handelingen zelfstandig mogen uitvoeren. Sinds 2018 is de PA wettelijk bevoegd tot het zelfstandig uitvoeren van: heelkundige handelingen, endoscopieën, catheterisaties, injecties, puncties, electieve cardioversie, defibrilleren, en het voorschrijven van geneesmiddelen (alleen op recept binnen deskundigheidsgebied). Aan deze wetswijziging ging een landelijk experiment vooraf (2012-2015) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Zie hier de presentatie over onderzoeksopzet

Lees hier hoe u mee kunt doen aan het onderzoek

Alle PA’s en PAio’s worden verzocht om mee te doen aan de QuickScan. Lees meer en vul nu de QuickScan in!

1 Reactie

  1. Marjet Niessink-Ketelaar

    Niets te maken met radioactieve stoffen.

    PA dermatologie.

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?