Handreiking Maag Darm Leverziekten geactualiseerd

Dinsdag 7 december ondertekenden Marc Verhagen (NVMDL), Bert Speijer (NAPA) en Hester Straver (NAPA) de geactualiseerde en herziene handreiking MDL.

Hester Straver over de herziening: “De eerste handreiking dateerde uit januari 2017. Gezien de aanpassing van de Wet Big in 2018, de modernisering van het opleidingscurriculum voor MDL-artsen en de looptijd van bijna 5 jaar is de handreiking in gezamenlijkheid geactualiseerd en herzien. Ten opzichte van vorige handreiking zijn de nieuwe opleidingseisen voor het uitvoeren van coloscopieën en/of duodenoscopieën doorgevoerd, zoals te lezen is in ‘NOVUM, landelijk opleidingsplan voor de specialistenopleiding maag-darm-leverziekten’ (2018); de PA moet binnen domein 11 ten minste functioneren op niveau 4 van EPA 11a, 11b, 11c. Het is goed om eenduidige maatstaven voor bekwaamheid af te spreken voor handelingen die door verschillende functies uitgevoerd worden. Bij taakherschikking moet immers de kwaliteit die geleverd wordt door een PA minimaal hetzelfde zijn.”

Klik hier voor de geactualiseerde handreiking.

NAPA bestuur bedankt de NVMDL en de vakgroep MDL voor de samenwerking en totstandkoming van het consensusdocument.

Foto (van L naar R): Bert Speijer, Hester Straver en Marc Verhagen

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?