Stimuleringsregeling voor opleiding VS PA huisartsenzorg

Afbeelding voor Stimuleringsregeling voor opleiding VS PA huisartsenzorg

Het perspectief voor de eerste lijn is duidelijk: daar ligt de uitdaging voor de toekomst! Voor het beantwoorden van alle zorgvragen zijn wel voldoende gekwalificeerde hulpverleners nodig. Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) blijken een aanwinst voor de praktijk. Echter, hun inzet in de huisartsenzorg is marginaal. Het probleem is een tekort aan opleiders en leerwerkplekken.

Daarom heeft de landelijke Stuurgroep Taakherschikking Eerstelijn, bestaand uit vertegenwoordigers van koepelorganisaties, de succesvolle stimuleringsregeling “Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg” verlengd.

Binnen de randvoorwaarden van deze regeling kunnen huisartsen en huisartsorganisaties die een VS of PA willen opleiden én structureel inzetten zich aanmelden als leerwerkplek. Dit kan door het indienen van een goed onderbouwde aanvraag voor ondersteuning bij de onafhankelijke beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie beoordeelt of de aanvraag al dan niet kan worden gehonoreerd. Er is een beperkt budget beschikbaar, waarmee zoveel mogelijk leerwerkplekken in Nederland worden gerealiseerd.

De stimuleringsregeling is aanvullend op de subsidieregeling van de hogeschool en betreft een tegemoetkoming voor het opleiden van studenten VS of PA in de huisartsenzorg die de opleiding starten in september 2016 (studiecohort 2016).

 

Aanmelden voor het studiecohort 2016 kan tot uiterlijk 1 maart 2016

 

Aanmeldingen dienen digitaal te worden ingestuurd via het aanvraagformulier Regeling Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg.

 

De randvoorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden bij het laatste nieuws op de website van Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (Stichting KOH): www.stichtingkoh.nl

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer