Verwijzingen PA’s per 2018 door alle zorgverzekeraars geaccepteerd

Afbeelding voor Verwijzingen PA’s per 2018 door alle zorgverzekeraars geaccepteerd

Per 23 januari 2018 is er een nieuw verwijsoverzicht van  de zorgverzekeraars gepubliceerd. Uit het nieuwe overzicht van ’toegestane verwijzers per 2018′ blijkt dat alle zorgverzekeraars nu de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) accepteren als verwijzer. NAPA is zeer verheugd met deze ontwikkeling. Op deze manier is weer een drempel voor taakherschikking weggehaald.

Tot voor kort werden PA’s en VS-en door een paar zorgverzekeraars nog ten onrechte als ‘verlengde arm’ van de specialist aangeduid, wat leidde tot het terugsturen van verwijzingen en onnodige bureaucratie. De PA’s hebben dit vaker bij de NAPA gemeld en we zijn daarover in gesprek geweest met o.a. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met de nieuwe lijst lijkt dit probleem per 2018 opgelost. Indien zich nog steeds situaties voordoen dat verwijzingen niet worden geaccepteerd, dan kunt u naar het bijgevoegde document verwijzen of het bij de NAPA melden. Dan zullen wij contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar.

Registratiewijzer
De huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels van de NZa zijn zeer complex en geven ruimte voor verschillende interpretaties. Daarnaast worden ze meerdere malen per jaar gewijzigd. Dit leidt voor professionals tot veel onduidelijkheid, waardoor het lastig is om behandelingen correct te registreren. De Federatie  Medisch Specialisten (FMS) heeft een Registratiewijzer gemaakt, die het makkelijker maakt om de geldende registratieregels toe te passen in de praktijk. De Registratiewijzer is te downloaden via de website van de FMS.

[gview file=”https://cdn.napa.nl/app/uploads/2018/02/20180123-Verwijsoverzicht.pdf”]

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer