Cao UMC is een feit

Afbeelding voor Cao UMC is een feit

Alle werknemersorganisaties die aan tafel zitten bij de Cao UMC hebben intussen ingestemd met het eindbod voor een nieuwe cao. Dat betekent dat de Cao UMC 2018-2020 een feit is.

Na een moeizaam onderhandelingsproces voor een nieuwe Cao UMC werd afgelopen zomer een actietraject gestart in de acht umc’s. Omdat de NFU niet over de brug kwam met een beter bod, werd in september zelfs overwogen om zondagsdiensten te houden. Zover kwam het uiteindelijk niet. Mede dankzij de druk die werknemers samen hebben opgevoerd, deed de NFU op 19 september een eindbod.

Uitslag ledenraadpleging
De vier werknemersorganisaties besloten dit bod aan hun achterban voor te leggen. De uitslag van de ledenraadpleging van AC/FBZ, FNV en CNV was positief. Zij lieten vorige week al aan de NFU weten in te stemmen met het eindbod. CMHF had iets meer tijd nodig, omdat de ledenraadplegingen van de aangesloten verenigingen een verschillende uitkomst hadden: de achterban van NU’91 (die verpleegkundigen vertegenwoordigt) stemde tegen. CMHF besloot uiteindelijk op 5 november in te stemmen. NAPA leden worden in dit traject via FBZ/AC vertegenwoordigd en de leden zijn door de NAPA over het eindbod geraadpleegd. De overgrote meerderheid van de leden heeft ingestemd, maar er zijn ook kritische kanttekeningen bij het nieuwe bod geplaatst.

Nieuwe cao
Door de instemming van alle werknemersorganisaties is de nieuwe Cao UMC 2018-2020 een feit. De cao loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021. Werknemers krijgen gedurende de looptijd een salarisverhoging van in totaal 8,25% (2,5% per 1 augustus 2018, 2,75% per 1 augustus 2019 en 3,0% per 1 augustus 2020). Het persoonlijk budget wordt per 1 januari 2019 omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,92%. Dit geldt niet voor medisch specialisten, omdat hun persoonlijk budget in de vorige cao is opgenomen in het budget functiegebonden kosten.

Werkdruk en generatiebeleid
Verder is afgesproken dat er een vijfsporenbeleid komt om de werkdruk te verlagen en dat bij alle umc’s wordt geïnventariseerd hoe generatiebeleid handen en voeten kan krijgen. De cao-partijen zullen de komende tijd om tafel gaan om het eindbod nader uit te werken.

Meer informatie www.fbz.nl

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer