Aan de slag met zeggenschap

Afbeelding voor Aan de slag met zeggenschap
Bron: Actieplan Zeggenschap
Het Landelijk Actieplan Zeggenschap publiceerde een landelijke visie op het versterken van zeggenschap, inclusief een 'roadmap' naar meer zeggenschap. Zorgprofessionals, leidinggevenden en bestuurders in de zorg krijgen hiermee handvatten om gezamenlijk concrete acties uit te zetten in hun organisatie.

De Nederlandse gezondheidszorg kent de komende decennia flinke uitdagingen.  Zorgprofessionals hebben daarvoor een sterke positie nodig in de organisaties waarin zij werken. Hoewel binnen de gezondheidszorg erkend wordt dat zorgprofessionals meer zeggenschap moeten krijgen bij het beleid, de besluitvorming en de praktijk van hun beroep, en zorgprofessionals dit zelf ook wensen, blijft dit in de praktijk nog achter.

Toekomstbestendige zorg

De dynamiek en problematiek rond het versterken van zeggenschap is beschreven in de visie van het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ). De visie maakt duidelijk dat zeggenschap geen doel op zich is. Zeggenschap stimuleren zorgt er wel voor dat zorgprofessionals meer ‘in the lead’ zijn. Dat is belangrijk voor betere kwaliteit van zorg en leven, en ook voor een positieve werkomgeving, minder verzuim en lager verloop. 

Er bestaat geen one-size-fits-all-oplossing voor het versterken van zeggenschap. De roadmap geeft wel verbeterstappen die gevolgd kunnen worden om zeggenschap positief te beïnvloeden. In het stappenplan zijn veertien interventies opgenomen waar organisaties uit kunnen putten. 

Over de visie en roadmap

De visie en roadmap zijn tot stand gekomen vanuit de uitkomsten van een peiling die het LAZ eerder uitvoerde, een literatuurverkenning, focusgroepgesprekken en groupmodelbuilding-sessies van het LAZ. De visie en roadmap geven weer wat we nu weten wat bijdraagt aan het versterken van zeggenschap. 

Leren en ontwikkelen bij het LAZ

Het LAZ ondersteunt zorgorganisaties actief om te blijven leren om zeggenschap te versterken, onder meer door het begeleiden van zorgorganisaties met gesubsidieerde actieplannen. In mei organiseert het LAZ een webinar over zeggenschap versterken met behulp van de visie en roadmap. Op 19 juni organiseert het LAZ in de Fabrique in Utrecht voor zorgprofessionals, leidinggevenden en bestuurders een landelijk congres over zeggenschap en het realiseren van de benodigde cultuuromslag. 

Op de website Zeggenschapindezorg.nl vind je meer informatie over het Actieplan zeggenschap, de bijeenkomsten, het visiedocument en de roadmap.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer