Aanvullend onderzoek voorbehouden handelingen

Afbeelding voor Aanvullend onderzoek voorbehouden handelingen

Het evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG ‘VoorBIGhouden’, over de inzet van de VS en de PA, heeft bewezen dat het grootste deel van de voorbehouden handelingen door de PA effectief en doelmatig worden geïndiceerd en toegepast, en daarmee een solide basis voor taakherschikking geven.

Tevens kwam naar voren dat de effectiviteit en doelmatigheid van de zelfstandige bevoegdheid voor endoscopieën en electieve cardioversies / defibrillaties niet kon worden geëvalueerd omdat er te weinig data beschikbaar was. Na een succesvolle lobby vanuit de NAPA heeft minister Schippers (VWS) aangegeven open te staan voor aanvullende bewijsvoering omtrent deze voorbehouden handelingen. De V&VN-VS en de NAPA hebben in samenwerking aan prof. dr. Bert Vrijhoef (leider onderzoek Universiteit van Maastricht) gevraagd om een onderzoeksopzet te schrijven.

De minister heeft geen subsidie toegekend voor dit aanvullend onderzoek, waardoor de V&VN-VS en de NAPA dit met eigen middelen moeten betalen. Het betreft een grote financiële uitgave. Omdat het bestuur dit onderzoek toch van groot belang acht voor haar leden, is het bestuur nu op zoek naar financiële ondersteuning bij externe partners.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer