Activiteiten kwaliteitsregister eerder beoordeeld

Afbeelding voor Activiteiten kwaliteitsregister eerder beoordeeld

Jaarlijks worden er ruim 200 dossiers ingediend bij het Kwaliteitsregister PA voor een aanvraag voor herregistratie. Bureau Kwaliteitsregister beoordeelt of de aanvraag aan de gestelde herregistratienormen van werkervaring (gemiddeld 16 uur per week) en deskundigheidsbevordering (200 geaccrediteerde punten) voldoet. Soms leidt de uitkomst van de beoordeling tot teleurstellingen bij de PA, omdat de door de PA zelf opgevoerde scholing door Bureau Kwaliteitsregister niet wordt goedgekeurd en niet wordt meegenomen in het eindtotaal van de geaccrediteerde punten. Deze PA’s hebben dan geen tijd meer om het eventuele tekort in te halen, omdat de registratieperiode al verlopen is. Om deze ongewenste situatie te voorkomen is Bureau Kwaliteitsregister medio 2021 gestart met een grootse verandering in de werkwijze. De door de PA zelf opgevoerde activiteit(en), die niet vooraf door NAPA zijn geaccrediteerd, gaat Bureau Kwaliteitsregister eerder in het registratietraject beoordelen, zodat iedere PA weet hoe hij/zij er tussentijds voor staat. Hiermee worden teleurstellingen achteraf voorkomen.

Gefaseerde invoering

De omslag van het beoordelen van activiteiten ‘bij herregistratie’ naar ‘tussentijds beoordelen’ is een grote verandering in de werkwijze van Bureau Kwaliteitsregister en zal gefaseerd worden doorgevoerd. Alle activiteiten die door de PA zelf worden/zijn opgevoerd in het kwaliteitsregister:

  • na 1 juli 2021, worden door Bureau Kwaliteitsregister binnen een kwartaal na ontvangst beoordeeld.
  • voor 1 juli 2021, worden door Bureau Kwaliteitsregister met terugwerkende kracht beoordeeld aan de hand van herregistratiedatum van de dossiers. Het betreft 7500 openstaande activiteiten. Het streven is om alle dossiers in een looptijd van 2,5 jaar tussentijds te beoordelen in volgorde van herregistratiedatum, te beginnen met 2022.

Zelf activiteiten opvoeren, hoe zit dat ook al weer?

Voor de herregistratie Kwaliteitsregister PA kunt u, conform het reglement ‘Accreditatie deskundigheidsbevordering verschillende vormen van deskundigheidsbevordering opvoeren:

  • Categorie 1: Bij- en nascholing.
  • Categorie 2: Overige activiteiten
  • Categorie 3: Vormen van intercollegiaal leren.

Bij- en nascholingen (cat. 1) die in de NAPA scholingsagenda staan, zijn vooraf door NAPA goedgekeurd/geaccrediteerd en hoeft u niet zelf op te voeren in uw dossier. Dit doet de aanbieder van de scholing voor u. Dit kan soms enkele weken tot 3 maanden duren.

Bij- en nascholingen die niet in de NAPA scholingsagenda staan, maar wel aan de gestelde eisen in het reglement ‘Accreditatie deskundigheidsbevordering’ voldoen, kunt u zelf opvoeren in uw dossier. Dit geldt ook voor de activiteiten die staan beschreven in het reglement bij categorie 2 en 3. Na het opvoeren van deze activiteiten in uw dossier komt achter de activiteit ‘wacht op akkoord’ te staan. Dit betekent dat de activiteit nog door Bureau Kwaliteitsregister moet worden beoordeeld. Zodra deze is beoordeeld krijgt u bericht in uw dossier in PE-online. Indien deze positief is beoordeeld, worden de punten automatisch toegekend in uw dossier bij ‘Uw resultaat”.

Tip:

NAPA werkt samen met medischescholingen.nl, een platform waarop zorgprofessionals bij- en nascholing kunnen vinden. Op https://www.medischescholing.nl/physician-assistant kunt u de scholingen vinden die door NAPA en/of door medisch wetenschappelijke verenigingen zijn geaccrediteerd. Naast een zoekplatform is MedischeScholing.nl ook een videostreaming-platform. Hierdoor kunt u online scholingen van steeds meer aanbieders direct live of on demand streamen vanaf MedischeScholing.nl. Wanneer u via dit platform een online scholing volgt die nog niet door NAPA is geaccrediteerd, dan kunt u bij uw ‘Ingeschreven cursussen’ een certificaat van deelname downloaden. Deze kunt u in uw kwaliteitsregister opvoeren als bewijs van deelname. Voor fysieke bij- en nascholingen dient u een certificaat van de betreffende aanbieder van scholing in uw kwaliteitsdossier te overleggen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer