Afspraken en logistiek t.a.v. het vakgroepbudget voor bij- en nascholing

Afbeelding voor Afspraken en logistiek t.a.v. het vakgroepbudget voor bij- en nascholing

Sinds 1 januari 2018 kunnen vakgroepen van de NAPA een scholingsbudget ontvangen om de bij- en nascholing voor het eigen deelspecialisme te organiseren. In MPA 12 besteden we aandacht aan de huidige stand van zaken rond de invulling van de bij- en nascholing. Hieronder volgt alvast een tabel over de afspraken en logistiek die erbij komen kijken.

 

Afspraken en logistiek t.a.v. het vakgroepbudget voor bij- en nascholing

Bij- en nascholing moet aansluiten bij het deelspecialisme
Maximaal budget: 1000 euro per jaar. -Per vakgroep is een budget van 1000 euro/jaar beschikbaar gesteld voor bij- en nascholing om de kosten van zaal, catering, sprekers en dergelijke te faciliteren. -De voorzitter moet het formulier: ‘schriftelijke afspraken met NAPA vakgroepen’ ondertekenen.

-Dit budget, evenals een evt. behaald positief resultaat uit de bij- en nascholingen, loopt door naar het volgend jaar indien het niet wordt opgemaakt en blijft voor de betreffende vakgroep beschikbaar.

Begroting opstellen per bij- en nascholingsdag Ter goedkeuring sturen aan: directeur@napa.nl

Uit de begroting moet blijken welke kosten en inkomsten er verwacht worden.

Sponsoring is toegestaan-Directeur vooraf op de hoogte stellen van de voorgenomen afspraken met de sponsororganisatie.

-Afspraken maken volgens de bepalingen van de Code Geneesmiddelenreclame (CGR) https://www.cgr.nl/ en de Gedragscode Medische hulpmiddelen (GMH) http://www.gmh.nu/.

Accreditatie bij- en nascholing via de NAPA gratis -Accreditatie aanvragen bij accreditatie@napa.nl, volgens de richtlijn: Accreditatie voor Physician Assistants

https://cdn.napa.nl/app/uploads/2014/06/Richtlijn-Accreditatie-van-bij-en-nascholingsbijeenkomsten-PA-vers.-3.0.pdf

-Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de accreditatie van de bij- en nascholing via de NAPA.

-De factuur wordt toegestuurd en door de NAPA betaald.

NB Zorg voor bevestiging van betaling! De accreditatieaanvraag wordt pas in behandeling genomen na betaling (mailen met: accreditatie@napa.nl)

-Bij inschrijving NAPA nummer laten vermelden.

Vergaderruimte reserveren bij de Domus Medica-Vergaderruimte Domus Medica: reserveren bij:secretariaat@napa.nl

-Koffie/thee uit automaat gratis. Kannen koffie/thee ook reserveren bij:secretariaat@napa.nl

-Max aantal personen: 22 personen (vergaderruimte), 8 personen (kantoorruimte Milena Babovic)

Reiskosten worden niet vergoedDe leden van de vakgroep ontvangen geen reiskostenvergoeding voor de organisatie en/of deelname aan bij- en nascholing van de vakgroep.
Facturen Sturen naar: administratie@napa.nl ovv kostenplaatsnummer en deelspecialisme vakgroep
Eigen kostenplaatsnummer per vakgroep
KostenplaatsGeformaliseerde vakgroepenKostenplaatsGeformaliseerde vakgroepen
101Anesthesiologie112Neurologie
102Cardiologie113Oogheelkunde
103Gynaecologie en Obstetrie114Orthopedie
104Heelkunde 115Ouderengeneeskunde
105Huisartsgeneeskunde116Plastische chirurgie
106Interne geneeskunde117Radiologie
107Keel-Neus-Oorheelkunde118Radiotherapie
108Kindergeneeskunde119Reumatologie
109Longziekten en TBC120Revalidatiegeneeskunde
110Maag-Darm-Leverziekten121Spoedeisende geneeskunde
111Neurochirurgie122Urologie
Financieel eindoverzicht na afloop van iedere bij- en nascholingSturen naar: directeur@napa.nl

Eindstand per vakgroep wordt door de directeur bekend gemaakt in de afronding van de jaarrekening

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer