Als u ziek thuis zit wegens een conflict op werk: biedt mediation uitkomst?

Afbeelding voor Als u ziek thuis zit wegens een conflict op werk: biedt mediation uitkomst?

Physician assistant MB meldt zich ziek vanwege spannings- en vermoeidheidsklachten. Die worden veroorzaakt door een conflict op haar werk. De bedrijfsarts oppert om over te gaan op mediation, maar MB vraagt zich af hoe dat in zijn werk gaat. Ze zoekt contact met Marlies Welschen, arbeidsjurist bij FBZ Rechtshulp.

MB is al een paar weken oververmoeid. Ze slaapt ’s nachts niet en voelt zich tijdens haar werk onder druk staan. Nadat ze zich ziekmeldt, heeft ze een gesprek met de bedrijfsarts. Die constateert dat een conflict met haar teamleider over haar taken ten grondslag ligt aan haar klachten. De bedrijfsarts denkt dat mediation uitkomst kan bieden.

Advies
Omdat ze geen ervaring heeft met mediation en niet weet wat er van haar wordt verwacht, neemt MB contact op met FBZ Rechtshulp, dat ook in dit soort situaties advies geeft. Arbeidsjurist Marlies Welschen vertelt haar wat mediation inhoudt en gaat ook in op haar positie.“Mediation is een methode die geregeld wordt toegepast in conflictsituaties. De meerwaarde is dat je samen naar een oplossing zoekt. Een onafhankelijk mediator zorgt ervoor dat beide partijen kunnen vertellen wat hen dwarszit, en dat ieders behoeften zorgvuldig worden afgewogen. In de meeste gevallen is het zowel voor de werknemer als werkgever verstandig mee te werken aan mediation (omdat anders het beeld ontstaat dat je niet meewerkt aan re-integratie) en dat adviseerde ik MB dan ook.” MB krijgt het advies op te letten dat de mediator gekwalificeerd is volgens de normen van het  Mediatiorsfederatie Nederland en dat ze vertrouwen heeft in de persoon in kwestie. Welschen: “Zowel een werknemer als werkgever kan een mediatior aandragen, maar beide partijen moeten zich erin kunnen vinden. FBZ Rechtshulp werkt samen met Mediationformedics.nl, een landelijk netwerk met onafhankelijke en professionele mediators, die gespecialiseerd zijn in de gezondheidszorg. Wij verwijzen regelmatig naar hen door.”

Geheimhouding
“Mediation begint meestal met het ondertekenen van een mediation-overeenkomst, waarbij onder meer wordt afgesproken dat alles wat wordt besproken onder geheimhouding valt. Dat is belangrijk, want als je vrijuit kunt praten, bereik je gemakkelijker een oplossing dan wanneer je het gevoel hebt dat alles wat je zegt tegen je kan worden gebruikt. Wij adviseren wel altijd om af te spreken dat de inhoud van de gesprekken gedeeld mag worden met de jurist van FBZ Rechtshulp, zodat overleg en advisering over het proces mogelijk blijft. ”Dit laatste kan van groot belang zijn, benadrukt de arbeidsjurist. “Soms worden voorstellen gedaan met verstrekkende gevolgen voor de  arbeidsrechtelijke positie van de medewerker. Het is belangrijk om goed hierover geïnformeerd te zijn, zodat de medewerker achter het uiteindelijke resultaat kan staan.”

Duidelijkheid
Als de mediation niet slaagt, overlegt FBZ Rechtshulp met de cliënt over hoe verder. Soms wordt gekozen voor een juridische procedure, waarbij FBZ Rechtshulp ondersteuning kan bieden. In het geval van MB komt het gelukkig niet zover. De mediation-sessies worden afgesloten met een overeenkomst, waarin de taken en bevoegdheden van Bruinsma staan. Dit bracht beide partijen duidelijkheid en rust. FBZ Rechtshulp toetste de overeenkomst juridisch, zodat MB er weloverwogen haar handtekening onder kon zetten.

FBZ Rechtshulp is er voor NAPA leden
Soms zijn de afspraken met uw werkgever opeens niet meer zo helder. Of komt u in een situatie waar u juridische ondersteuning kunt gebruiken. Dan is het een zeker gevoel om gebruik te kunnen maken van FBZ Rechtshulp. FBZ Rechtshulp staat ter beschikking van dienstverbandleden van onze vereniging. Het is daarmee onderdeel van uw lidmaatschapspakket. Per kalenderjaar heeft u recht op 10 uur gratis ondersteuning bij al uw vragen of problemen op arbeidsrechtelijk gebied.

Ook hulp nodig?
Vragen over uw contract of over een arbeidsgeschil? FBZ Rechtshulp helpt snel. U bereikt de juristen op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur via 088 – 1344 111 of via  rechtshulp@fbz.nl.

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer