Authorisatierichtlijn Medicatieveiligheid is herzien

Afbeelding voor Authorisatierichtlijn Medicatieveiligheid is herzien

Op 6 november jl. heeft het bestuur van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) de herziene autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid goedgekeurd. NAPA heeft meegewerkt aan de herziening van de richtlijn. Dat heeft ertoe geleid dat de PA’s als nieuwe beroepsgroep met voorschrijfbevoegdheid in deze richtlijn is opgenomen. De nieuwe richtlijn zal met ingang van 1 januari 2020 zijn geïmplementeerd in het Landelijk Schakelpunt. Het VZVZ-bestuur heeft daarvoor inmiddels opdracht gegeven.

Het doel van de autorisatierichtlijn is de afspraken vast te leggen die gelden bij de uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners, rekening houdend met de vigerende wet- en regelgeving. Deze richtlijn beschrijft de afspraken rond het uitwisselen van informatie rond het medicatieproces dat als doel heeft het vergroten van de medicatieveiligheid.

Aan de hand van deze richtlijn wordt nader bepaald wie welke gegevens uit het patiëntendossier die relevant zijn vanuit oogpunt van medicatieveiligheid, mag raadplegen en wie niet. Het gaat om gegevens uit het patiëntendossier van de zorgaanbieder die de gegevens beheert of onder zich heeft.  Randvoorwaarde voor raadpleging is dat de patiënt zijn/haar expliciete (Opt-in) toestemming heeft gegeven aan de brondossierhouder.

Hier kunt u de autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid downloaden.

Over de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur het Landelijk Schakelpunt (LSP). VZVZ zorgt ervoor dat het netwerk goed functioneert, in technische en in organisatorische zin. VZVZ verzorgt de regie over de uitwisselingsketen en toetst het systeem permanent op snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid. In het convenant ‘Gebruik landelijke zorginfrastructuur 2016-2020’ zijn afspraken vastgelegd tussen alle partijen die direct zijn betrokken bij de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Dat zijn onder meer de Patiëntenfederatie Nederland, de koepelorganisaties van zorgaanbieders, Zorgverzekeraars Nederland en ICT-leveranciers. In nauw overleg met deze partijen werkt VZVZ aan verdere verbetering en ontwikkeling van de zorginfrastructuur.

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer