Autorisatierichtlijn Acute zorg gepubliceerd

Afbeelding voor Autorisatierichtlijn Acute zorg gepubliceerd

In de Autorisatierichtlijn Acute zorg staan de afspraken beschreven die gelden bij de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners in de spoedzorg. De Autorisatierichtlijn Acute zorg is in samenwerking met NAPA en vertegenwoordigers van andere organisaties tot stand gekomen.

De autorisatierichtlijn is bedoeld voor zorgaanbieders en leveranciers die aan de slag gaan met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg, zoals in het programma “Met spoed beschikbaar”, dat versnelde implementatie van digitale gegevensuitwisseling realiseert. Er vinden momenteel diverse koploperprojecten plaats met (vernieuwde) uitwisselingen tussen ambulance en SEH en het opvragen van de Professionele Samenvatting van de huisarts op de SEH. Tevens zijn nieuwe koploperprojecten in voorbereiding, waarin ook andere uitwisselingen beproefd gaan worden. De spoedverwijzing van HAP naar SEH wordt bij meerdere zorgaanbieders geïmplementeerd. Zie de Regiokaart op metspoedbeschikbaar.nl voor meer informatie en om op de hoogte te blijven.

Bekijk hier de Autorisatierichtlijn.

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer