Bekostiging opleiding PA in huisartsenzorg moet beter

Afbeelding voor Bekostiging opleiding PA in huisartsenzorg moet beter

Tijdens het tweedaags online congres PA-Invest werd net als voorgaande jaren een politiek debat georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers uit ‘het veld’ in gesprek gaan met Tweede Kamerleden. Dit jaar was het thema de juiste zorg op de juiste plek met een focus op de huisartsenzorg.

Deelnemers aan het debat waren Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA), Emmy Derckx (lid RvB Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg), Eric Scheppink (algemeen directeur “Onze Huisartsen BV”, lid RvB NHG) en Nathalie van Schoonhoven (zorginkoper CZ). Bert Spijer (voorzitter NAPA) leidde dit debat.

Deze twee thema’s stonden centraal:

  • Werken aan toekomstbestendige huisartsenzorg en
  • Werken met en opleiden van PA

Hoogtepunten debat

Deelnemers aan het debat delen de visie dat de PA niet meer weg te denken is uit de eerste lijn, maar dat er ook nog  koudwatervrees bestaat om PA aan te stellen of op te leiden. Om toekomstbestendige huisartsenzorg te organiseren zijn naast voldoende huisartsen ook PA’s en VS’en nodig. Dit komt ook naar voren in de recente raming van het Capaciteitsorgaan. De uitkomsten van onderzoek naar de inzet van PA’s en VS’en in de huisartsenzorg zijn positief. De randvoorwaarden die voor de inzet nodig zijn moeten echter in orde zijn, zoals het zelf kunnen declareren van zorg door PA’s (dat blijkt nu niet te kunnen als een PA anderhalvelijnszorg biedt als zzp-er) en het weghalen van drempels om PA’s op te leiden. Eric Scheppink vertelt in het debat dat het opleiden van PA’s op dit moment nog gebaseerd is op het bij elkaar sprokkelen van geldpotjes. Emmy Derckx herkent dit signaal en geeft aan dat de huisarts(organisatie) geld moet toeleggen voor de opleiding tot PA. Er is tijdelijk een stimuleringssubsidie in het leven geroepen om hierin te voorzien. Nathalie van Schoonhoven vertelt dat ook zorgverzekeraars noodgedwongen een bijdrage moeten leveren aan de opleiding van de PA’s en VS’en. De deelnemers geven aan dat hier in de toekomst een structurele oplossing voor moet komen van de ministeries van VWS en OCW.

Joba van de Berg heeft op 12 november jl. tijdens het Algemeen Overleg arbeidsmarktbeleid in de zorg hier vragen over gesteld aan minister van Ark. Deze vragen komen terug in het Begrotingsdebat.

Bekijk hieronder een compilatie van de hoogtepunten uit het debat.

Take home messages

Tijdens het debat zijn de volgende twee ‘take home messages’ naar voren gekomen:

  • Om tot toekomstbestendige huisartsenzorg te komen is samenwerking tussen partijen van groot belang en
  • De bekostiging van de opleiding tot PA kent nog te veel drempels en dit zal verbeterd moeten worden om voldoende PA’s en VS’en voor de huisartsenzorg op te leiden.

Lees hier een achtergrondnotitie over de bekostiging van PA opleiding en de knelpunten.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer