Wijzigingsverzoek bij NZa ingediend over niet kunnen declareren van ICC

Afbeelding voor Wijzigingsverzoek bij NZa ingediend over niet kunnen declareren van ICC

NAPA heeft in november 2017 samen met de beroepsvereniging van verpleegkundig specialisten (V&VN VS) een zgn. wijzigingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) omdat de PA’s en VS-en een intercollegiaal consult (ICC) niet kunnen declareren . Daarnaast heeft de NAPA leden bevraagd of er andere belemmeringen zijn die in het overleg met de NZa besproken moeten worden. De leden hebben een aantal knelpunten ingebracht. Dat zijn:

1. PA als verwijzer wordt niet geaccepteerd (bij een ICC, of doorverwijzing naar derdelijns centrum of andere hulpverlener. Daarnaast kan de PA niet altijd zelf een DBC op eigen naam schrijven.

2. Verwijzing wordt niet vergoed/ machtigingsformulieren worden teruggestuurd (bijv. bij hulpmiddelen)

3. Knelpunten binnen elektronisch patiëntendossier die uitgaan van een specialist en waarmee de bevoegdheden van de PA worden ingeperkt.

4. Status PA in de GGZ ( de PA is nog niet bevoegd om zelf een DBC te openen en te sluiten. De VS is daarentegen als regiebehandelaar daartoe bevoegd).

De NZa heeft in het Technisch Overleg in december 2017 het verzoek omtrent uitbreiding van de registratiebevoegdheden voor de PA’s en VS’en in het kader van taakherschikking besproken. Tijdens het overleg hebben de branchepartijen aangegeven schriftelijk te willen reageren op het verzoek om dit vervolgens in het Technisch Overleg van januari opnieuw te bespreken. Eind januari vindt een overleg plaats tussen de NAPA en V&VN VS met de NZa over de knelpunten en de mogelijke oplossingen.

NAPA dankt alle leden voor hun input en houdt iedereen op de hoogte van de voortgang.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer