BIG register gaat op 15 mei open. Meld u op tijd aan!

Afbeelding voor BIG register gaat op 15 mei open. Meld u op tijd aan!

Recent heeft u een digitale nieuwsbrief ontvangen om u met ingang van 15 mei aan te melden voor de BIG registratie. Een dezer dagen stuurt NAPA alle leden en geregistreerden een brief per post met nadere informatie. Mocht u eerder uw originele diploma naar de NAPA hebben gestuurd voor aanmelding in het NAPA kwaliteitsregister, dan ontvangt u deze in de week van 15 mei aangetekend retour op uw privé adres.

Hoe u zich vervolgens in het BIG-register kunt aanmelden leest u hier.

Besluit inzake wet BIG gepubliceerd

De wijziging van de wet BIG die het opnemen van de PA’s in de lijst van registerberoepen in artikel 3 en het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan PA’s regelt is op 11 mei  gepubliceerd.  Op grond van in die wet vastgestelde artikelen 33 en 33a dient bij algemene maatregel van bestuur (amvb) de opleidingseisen en het deskundigheidsgebied vast te worden gesteld. Deze amvb geeft daar uitvoering aan. Daarnaast worden enkele amvb’s aangepast om te bewerkstelligen dat de Wet BIG volledig kan worden toegepast ten aanzien van de PA’s. Het is namelijk uniek dat een beroepsgroep die niet eerder in het BIG stond ingeschreven via een experimenteerartikel in het BIG komt. Dat vereiste een aanpassing van enkele amvb’s, zoals in de nota van toelichting is terug te lezen.

Lees hier de volledige tekst van de amvb Besluit van 19 april 2018, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de physician assistant en wijziging van enkele daarmee samenhangende besluiten (Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant)

Meer informatie over het BIG register

En de meest gestelde vragen over BIG registratie (helemaal onderaan)

Foto: PA Joost Huijs stuurt zijn aanvraag op 15 mei naar het CIBG

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer