Aanvraag BIG-registratie: vanaf 15 mei open voor Physician Assistants

Afbeelding voor Aanvraag BIG-registratie: vanaf 15 mei open voor Physician Assistants

Vanaf 15 mei kunnen alle afgestudeerde PA’s een aanvraag voor registratie indienen bij het BIG-register. Registratie gaat niet automatisch: alle PA’s moeten zelf een aanvraag voor registratie doen. Dat geldt ook voor PA’s die in het NAPA kwaliteitsregister staan ingeschreven.

Wij hebben deze week alle leden via een Nieuwsbrief hierover geïnformeerd. In de periode van 15 mei tot 1 september hebben de PA’s de mogelijkheid om zich voor het BIG-register aan te melden. De verwerking van de aanvraag kan acht weken in beslag nemen. Daarom adviseren wij alle PA’s om zich z.s.m. doch voor 1 juli aan te melden.

BIG-registratie 

Op het moment dat de wijziging van de Wet BIG op 1 september as. in werking treedt, is de  registratie geldig en zichtbaar in het BIG-register. Voor de PA ’s die in het BIG-register vermeldt staan, geldt dat ze:

  • een wettelijk beschermde beroepstitel hebben;
  • zelfstandige bevoegdheid hebben voor het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen;
  • vallen onder het tuchtrecht.

Tot 1 september blijft het experimenteerartikel (artikel 36a) van kracht.

Meest gestelde vragen over BIG-registratie

  1. Moet ik mij in het BIG-register aanmelden als ik al in het NAPA register sta ingeschreven?

Ja, om na 1 september 2018 de titel van PA te mogen voeren en de bevoegdheden van PA te behouden, moeten alle PA`s  vanaf deze datum in het BIG-register staan. Dit betekent dat u voor 1 september  2018 een aanvraag voor een BIG-registratie moet indienen bij het BIG-register. Wees op tijd, de behandeltermijn van uw aanvraag kan mogelijk 8 weken bedragen.

2. Wat betekent dit voor mijn registratie in het kwaliteitsregister van de NAPA?

Er verandert niets aan uw registratie in het kwaliteitsregister. De twee registraties staan los van elkaar. U blijft uw scholingsactiviteiten en werkzaamheden in uw dossier in het kwaliteitsregister van de NAPA opvoeren.

3. Wat heb ik nodig om mij voor het BIG-register aan te melden?

Voor de eerste aanmelding in het BIG-register is een ondertekend aanvraagformulier en uw diploma of een gewaarmerkte kopie hiervan of een digitaal uittreksel van uw diploma nodig. Een BIG-registratie kost € 85,00.

4. Hoe kom ik aan een gewaarmerkte kopie van mijn diploma?

Iedere student krijgt bij de uitreiking van het diploma minimaal 1 gewaarmerkte kopie. Deze kunt u bij de aanvraag voor de BIG-registratie meesturen. Let op! dit mag geen kopie van de gewaarmerkte kopie zijn. Heeft u geen gewaarmerkte kopie meer, dan kunt u een nieuw exemplaar bij uw Hogeschool opvragen. Sommige leden van de NAPA hebben hun originele diploma naar NAPA opgestuurd voor het kwaliteitsregister. In de week van 15 mei ontvangen deze PA’s hun diploma op hun huisadres toegestuurd. Dit geldt voor de eerste cohorten van PA’s, voordat wij overstapten naar een digitaal registratiesysteem.

5. Hoe kom ik aan een digitaal uittreksel van mijn diploma?
Als uw gegevens in het online diplomaregister van DUO staan, kunt u een digitaal uittreksel van uw diploma opvragen en mailen naar uittreksel@bigregister.nl. Dit mag geen geprinte versie van het uittreksel zijn. Een digitaal uittreksel is een erkend bewijsstuk. Zie voor meer info:

https://www.bigregister.nl/registratie/nederlands-diploma-registreren/voorbereiden-registratie

https://duo.nl/particulier/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp

6. Moet ik het aanvraagformulier ook per post opsturen als ik een digitaal uittreksel van mijn diploma heb?

Ja, u moet bij zowel het aanleveren van een gewaarmerkte kopie van het diploma als bij het e-mailen van het digitaal uittreksel een ondertekend aanvraagformulier per post opsturen.

7. Heb  ik een werkgeversverklaring nodig om mij in het BIG-register in te schrijven?

Nee, dat is niet nodig. Voor de eerste registratie is uw diploma voldoende.

8. Ik heb een buitenlands diploma, wat moet ik dan opsturen?

Heeft u een buitenlands diploma en is uw diploma reeds erkend? Dan heeft u een verklaring van vakbekwaamheid ontvangen. U stuurt deze verklaring van vakbekwaamheid mee met uw aanvraagformulier. Een kopie van uw diploma is in dat geval niet nodig.

Heeft u geen verklaring van vakbekwaamheid, dan moet u uw diploma eerst laten erkennen voordat u in het BIG-register geregistreerd kunt worden. Voor meer informatie over de erkenning: https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma .

9. Ik heb nog een BIG registratie als verpleegkundige, krijg ik als PA een nieuw BIG-nummer?

Een BIG-nummer wordt toegekend per beroep. Eén zorgverlener kan dus meerdere BIG-nummers hebben. Iemand die bijv. als verpleegkundige en als PA geregistreerd staat, heeft twee BIG-nummers.

10. Mijn vraag staat er niet bij, waar kan ik terecht?

Stuur in dat geval een mail aan secretariaat@napa.nl

Meer informatie:

Informatiebrief over registratie

Op de website van het BIG register staat alle informatie over het aanvragen van een BIG-registratie.

https://www.bigregister.nl/registratie/documenten/publicaties/2017/03/03/factsheet-registratie-nederlands-diploma

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer