Biggen, koeien en krokodillen

Afbeelding voor Biggen, koeien en krokodillen

Nu de PA onderdeel is van de Wet BIG denk je misschien dat we achterover kunnen leunen. Het tegendeel is waar. We hebben het als NAPA drukker dan ooit. De nieuwe wijziging van de Wet BIG zit eraan te komen, met onder andere uitbreiding van herregistratie-eisen voor art. 3-beroepen, we worden uitgenodigd om mee te denken bij de ontwikkeling van medische richtlijnen en het Capaciteitsorgaan komt eind dit jaar met een raming van het aantal benodigde opleidingsplaatsen voor PA’s en VS’en voor de komende jaren.

Soms komen nog oude koeien uit de sloot, zoals onlangs een artikel in Medisch Contact (MC 08/2019: 24) met een pleidooi om de naam van PA te vervangen door een Nederlandstalige term. Dit is voor NAPA een gepasseerd station, het zou jaren kosten om een nieuwe term in de wet- en regelgeving een plek te geven. We steken onze energie nu in de verdere vergroting van de naamsbekendheid. Naast deze biggen en koeien, hebben we recentelijk ook last gehad van een heuse ‘paarse-krokodillenplaag’. Uit een inventarisatie onder onze leden en de leden van V&VN VS bleken nog te vaak verwijzingen van PA’s en VS’en te worden afgewezen. Samen stuurden we een brief naar de koepel van zorgverzekeraars en bestelde ik een stapel stempels voor PA’s die op deze manier zichtbaar een statement willen maken.

De paarse krokodillen groeiden uit tot paarse olifanten, toen bekend werd dat een nieuwe AMvB binnen de Wet BIG alle beroepsbeoefenaren verplichtte om hun BIG-nummer op diverse plekken te vermelden. Dat leverde weer een gezamenlijke reactie op van diverse beroepsverenigingen. Het is zo een levendige boel in het zorglandschap. Op ons kleine bureau, zeshoog in Domus Medica, is het soms vliegen en rennen en snel schakelen met bestuur en leden om bij te blijven. Het is fijn om te merken dat de PA’s uit het werkveld ons weten te vinden en signalen aan ons doorgeven.

De komende maanden staan in het teken van overdracht en inwerken van nieuwe mensen. Bert Speijer gaat in november de voorzittershamer van Vincent Straten overnemen. Daarnaast krijgen wij nog drie nieuwe bestuursleden en komen er verkiezingen voor een aantal nieuwe leden in de ledenraad. En Tanja Prins komt als beleidsadviseur ons bureau versterken. Ik hoop dat er weer nieuwe enthousiaste leden zijn die binnen het bestuur of de ledenraad samen met het bureau actief willen meedenken over actuele ontwikkelingen en samenwerken aan de verdere ontwikkeling van NAPA. Zo kunnen we weer met goede moed nieuwe plagen en uitdagingen (weerst)aan

Lees alle artikelen uit NAPA Magazine nummer 14 online via napa.nl/magazine

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer