Brede steun brandbrief: Voorkom onnodige administratieve lasten bij bekendmaking BIG-nummer

Afbeelding voor Brede steun brandbrief: Voorkom onnodige administratieve lasten bij bekendmaking BIG-nummer

De afgelopen dagen leidde de invulling van de verplichte vermelding van het BIG nummer tot grote ergernis onder zorgprofessionals. Overbodige administratieve lasten, gebrek aan vertrouwen en kostenverspilling zijn de meest gehoorde argumenten.

In een mede namens de NAPA verzonden brandbrief maakt artsenfederatie KNMG duidelijk overvallen te zijn door de eisen van de minister. De KNMG kreeg steun van in totaal vijftien organisaties. De partijen vragen dan ook dringend aan het ministerie van VWS om aanpassing van de maatregelen en uitstel van de invoering. Het ministerie heeft al toegezegd hierover in gesprek te willen gaan.

Niet meegenomen
Vorige week werd de NAPA overvallen door een voorlichtingstekst van het CIBG met daarin omschreven hoe het ministerie van VWS zorgverleners, waaronder physician assistants, per 1 april verplicht stelt om hun BIG-registratienummer te vermelden zodat dit zichtbaar is voor patiënten. De beroepsverenigingen zijn niet meegenomen in de manier waarop de uitvoering van deze wetswijziging zou worden geregeld.

Onnodige administratieve last
De beroepsverenigingen stelden vast dat het om een veel omvangrijkere verplichting gaat dan gedacht. Zo is voorgesteld alle BIG-nummers zichtbaar te maken op briefpapier, facturen en bordjes bij de wachtkamer. Uit de berichtgeving van VWS lijkt het vermelden van het BIG-nummer ook voor twitter te gelden. Dit leidde tot een hausse aan berichtgeving op social media.

Vermelding BIG-nummer
De wetswijziging zou het voor patiënten makkelijker maken om te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven, zo beargumenteert VWS. En de BIG-geregistreerde zorgverlener is bovendien snel vindbaar, zonder mogelijke naamsverwarring met een collega met dezelfde achternaam.

Alhoewel de beroepsverenigingen voorstander zijn van transparantie omdat dit het vertrouwen in de gezondheidszorg bevordert, leidt deze invulling van de wetswijziging echter tot overbodige verzwaring van administratieve lasten en kan niet op steun in het veld rekenen.

Zie ook:
Nieuwsbericht KNMG: Invoering vermelding BIG-nummer op korte termijn niet mogelijk

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer