Capaciteitsplan PA 2024-2027 gepubliceerd

Afbeelding voor Capaciteitsplan PA 2024-2027 gepubliceerd
Het Capaciteitsorgaan adviseert om jaarlijks 286 personen te laten instromen in de opleidingen tot physician assistant. 

Deelrapport 9 bevat het advies over het aantal instromers in de opleidingen tot Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg (VS AGZ), dat jaarlijks nodig is om in de toekomst (2034) een evenwicht op de arbeidsmarkt te bereiken en te behouden.

Geadviseerd wordt om in 2024 t/m 2027 jaarlijks 286 personen in te laten stromen in de opleidingen tot PA. Bij opvolging van de adviezen worden er bij de huidige gesignaleerde trends voldoende PA’s opgeleid om tekorten op de arbeidsmarkt in te lopen en te voldoen aan de zorgvraag.

Hogere instroom nodig

Over het geheel genomen zijn er de komende jaren meer instromers in de opleidingen tot PA nodig, in vergelijking met de instroom in de voorgaande jaren en in vergelijking met de vorige ramingsadviezen. Vanaf cohort 2019-2020 wordt het aantal structureel gesubsidieerde plaatsen volledig benut. Er stroomden echter minder mensen in de opleidingen in dan er nodig waren volgens de vorige instroomadviezen van het Capaciteitsorgaan.

Grootste vraag in eerste lijn en VVT

In alle sectoren stijgt de zorgvraag. De vraag naar physician assistants (en VS AGZ) stijgt sterk, vooral in de eerste lijn en de VVT-sector, terwijl er sprake is van tekorten op de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan meer capaciteit vanwege taakherschikking vanuit (basis)artsen, vervanging van uitstromers, groei en vergrijzing van de bevolking en vanwege sociaal-culturele (beleids)ontwikkelingen.

In de medisch-specialistische zorg wordt het huidige tekort bij gelijkblijvende trends binnen enkele jaren ingelopen, waardoor de instroom kan worden afgebouwd.

Deelrapport 9 is te raadplegen op de website van het Capaciteitsorgaan. Ook vind je daar een samenvatting, publieksversie en infographics. De infographic over het instroomadvies voor physician assistant vind je hieronder.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer