Nieuws / Algemeen

Al het nieuws

PA Week start 6 oktober 2022

De PA Week gaat dit jaar van start op 6 oktober, tijden het jaarcongres PA Invest. De PA Week wordt internationaal gevierd en staat in het teken van de (h)erkenning van de PA als beroepsgroep en de bijdrage aan de gezondheidszorg. Een week waarin we de positie en naamsbekendheid van de PA landelijk extra onder de […] Lees verder

PA Marieke Smelt promoveert op 16 september op effecten vitaminetekort na maagverkleining

22 procent van de patiënten met obesitas die een maagverkleining ondergaan, nemen na hun operatie geen of niet elke dag de voorgeschreven multivitaminen in. Dat blijkt uit promotieonderzoek van onderzoekster Marieke Smelt van het Catharina Ziekenhuis. Multivitaminen spelen een grote rol in het leven van patiënten met obesitas die een maagverkleining hebben ondergaan. Door een […] Lees verder

Subsidie voor versterking zeggenschap

Er is subsidie beschikbaar voor zorgorganisaties die de zeggenschap en veerkracht van zorgprofessionals willen verbeteren. Ook physician assistants komen in aanmerking. Wil je meer zeggenschap in je organisatie? Kom dan nu in actie en vraag subsidie aan! Het ministerie van VWS heeft 5 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het Landelijk Actieplan Zeggenschap & Veerkracht. […] Lees verder

Herzien: Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

Een goede samenwerking tussen zorgverleners vraagt om een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. Ook is het noodzakelijk dat de betreffende zorgverleners met elkaar communiceren en hun werkzaamheden en informatie onderling afstemmen. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor het bieden van goede zorg. Deze herziene Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg benoemt en verduidelijkt die randvoorwaarden en […] Lees verder

Behoud de persoonsgerichte huisartsenzorg!

Beroepsverenigingen NVDA, NAPA, NVvPO, NVvPM en V&VN afdeling PVK-POH roepen de minister van VWS op voor meer publieksvoorlichting wanneer iemand een beroep kan doen op de huisartsenzorg, minder regels en een lagere administratieve lastendruk in de huisartsenzorg. Uit de 2.188 reacties van een gezamenlijk enquête onder de leden van de beroepsverenigingen in de huisartsenzorg kwamen […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?