Nieuws / Algemeen

Al het nieuws

NAPA sluit aan bij PA!N

Sinds begin dit jaar is NAPA aangesloten bij de Pijn Alliantie in Nederland (PAiN). Zo wil NAPA meewerken aan de doelstellingen van PA!N, nl. het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met pijn, door ervoor te zorgen dat deze mensen minder  pijn hebben en minder beperkingen ervaren. Om dit alles te realiseren heeft […] Lees verder

Positie PA in de GGZ in 2022 eindelijk beter geregeld

In tegenstelling tot PA’s die werkzaam zijn binnen de medisch specialistische zorg, huisartsenzorg en VVT sector, kunnen PA’s werkzaam in de GGZ hun inzet in de zorg niet declareren en mogen zij niet zelfstandig regie voeren over een zorgtraject. Dit is niet mogelijk, omdat het huidige landelijke GGZ-beleid over zorgregistratie en  regiebehandelaarschap de PA als […] Lees verder

PA en VS krijgen een plek in uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie

N.a.v. het gezamenlijke verzoek van VenVN Verpleegkundig Specialisten en NAPA heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de tekst in de ‘Uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie voor de uitvoerende zorgprofessionals’ aangepast. In paragraaf 1.2 staat nu: Waar ‘arts’ staat, kan ook verpleegkundig specialist AGZ of physician assistant  gelezen worden’. Daarmee is aangegeven dat de PA en VS AGZ […] Lees verder

Project (inter)collegiaal leren is gestart

NAPA is afgelopen november gestart met het project “Intercollegiaal leren”. Het project heeft tot doel om het huidige palet aan deskundigheidsbevordering in het Kwaliteitsregister PA met een aantal vormen van (inter)collegiaal leren (ICL) uit te breiden. Hierbij wordt gedacht aan activiteiten waarbij de PA zich professioneel kan ontwikkelen door te leren vanuit de praktijk door […] Lees verder

Bekostiging opleiding PA in huisartsenzorg moet beter

Tijdens het tweedaags online congres PA-Invest werd net als voorgaande jaren een politiek debat georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers uit ‘het veld’ in gesprek gaan met Tweede Kamerleden. Dit jaar was het thema de juiste zorg op de juiste plek met een focus op de huisartsenzorg. Deelnemers aan het debat waren Tweede Kamerlid Joba van den Berg […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?