Nieuws / BIG registratie

Al het nieuws

Maak uw registratie in het NAPA kwaliteitsregister compleet met uw BIG-nummer!

Vanaf 1-9-2018 geldt voor alle afgestudeerde PA’s dat zij zich in het BIG register moeten registreren. Sinds die tijd is de inschrijving in het BIG-register een voorwaarde voor de registratie in het NAPA kwaliteitsregister. Dat geldt ook voor PA’s die al voor 1-9-2018 in het NAPA kwaliteitsregister staan ingeschreven. Uit de ledenadministratie blijkt dat nog […] Lees verder

Online internetraadpleging over herregistratie van de physician assistant gestart

Op 25 april is de internetconsultatie over de periodieke registratie (herregistratie) voor physician assistants van start gegaan. Het is een standaard procedure, waarbij belangstellenden de mogelijkheid krijgen te reageren op een ontwerp van algemene maatregel van bestuur (AMvB). De reactietermijn loopt af op 26 mei as. In de AMvB worden regels gesteld over de herregistratie […] Lees verder

Overleg BIG-nummer geeft nog geen duidelijkheid

  Recent is er onrust ontstaan over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Daarover zijn VWS, de beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie vandaag met elkaar in overleg getreden. Vincent Straten was namens NAPA bij het overleg aanwezig. De partijen zijn tot de conclusie gekomen dat het gaat om ingewikkelde materie, daarom zal er vervolgoverleg […] Lees verder

Herziening wet BIG mbt tuchtrecht: griffierecht en tuchtklachtfunctionarissen

Per 1 april wordt de herziening van de wet BIG van kracht. Er veranderen daarin ook zaken op het gebied van tuchtrecht. Twee daarvan hebben direct betrekking op de mensen die een tuchtklacht bij de tuchtcolleges in willen dienen: de invoering van griffierecht en de komst van tuchtklachtfunctionarissen. Wat dat betekent en inhoudt, is onderstaand […] Lees verder

Handhaving bekendmaking BIG-nummer uitgesteld

Verplichte vermelding van het BIG-nummer per 1 april jl. is in de huidige vorm van de baan. Na aandringen van zorgpartijen gaat het ministerie van VWS in overleg met diverse organisaties in de zorg om overbodige administratieve lasten te voorkomen. Ook heeft VWS aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gevraagd de regeling voor […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?