Nieuws / BIG registratie

Al het nieuws

Stand van zaken vermelden BIG-nummer

Op 2 april 2020 is het aangepaste besluit met de regels voor de verplichting het BIG-nummer te vermelden officieel bekend gemaakt. Hierin staat ook dat de verplichting om het BIG-nummer te vermelden in werking treedt per 1 januari 2021. Door de coronacrisis hebben BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers misschien niet voldoende tijd om op 1 januari 2021 […] Lees verder

Internetconsultatie BIG nummer

Een ontwerpbesluit van minister Bruins over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer door zorgverleners, gaat vanaf vandaag in internetconsultatie. Dit betekent dat iedereen die wil meedenken over het voorstel, hierop kan reageren. De reactietermijn loopt tot 30 september 2019. Daarna neemt de minister een definitief besluit. Het ministerie van VWS heeft het voorstel over het […] Lees verder

Maak uw registratie in het NAPA kwaliteitsregister compleet met uw BIG-nummer!

Vanaf 1-9-2018 geldt voor alle afgestudeerde PA’s dat zij zich in het BIG register moeten registreren. Sinds die tijd is de inschrijving in het BIG-register een voorwaarde voor de registratie in het NAPA kwaliteitsregister. Dat geldt ook voor PA’s die al voor 1-9-2018 in het NAPA kwaliteitsregister staan ingeschreven. Uit de ledenadministratie blijkt dat nog […] Lees verder

Online internetraadpleging over herregistratie van de physician assistant gestart

Op 25 april is de internetconsultatie over de periodieke registratie (herregistratie) voor physician assistants van start gegaan. Het is een standaard procedure, waarbij belangstellenden de mogelijkheid krijgen te reageren op een ontwerp van algemene maatregel van bestuur (AMvB). De reactietermijn loopt af op 26 mei as. In de AMvB worden regels gesteld over de herregistratie […] Lees verder

Overleg BIG-nummer geeft nog geen duidelijkheid

  Recent is er onrust ontstaan over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Daarover zijn VWS, de beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie vandaag met elkaar in overleg getreden. Vincent Straten was namens NAPA bij het overleg aanwezig. De partijen zijn tot de conclusie gekomen dat het gaat om ingewikkelde materie, daarom zal er vervolgoverleg […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?