Nieuws / BIG registratie

Al het nieuws

Overleg BIG-nummer geeft nog geen duidelijkheid

  Recent is er onrust ontstaan over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Daarover zijn VWS, de beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie vandaag met elkaar in overleg getreden. Vincent Straten was namens NAPA bij het overleg aanwezig. De partijen zijn tot de conclusie gekomen dat het gaat om ingewikkelde materie, daarom zal er vervolgoverleg […] Lees verder

Herziening wet BIG mbt tuchtrecht: griffierecht en tuchtklachtfunctionarissen

Per 1 april wordt de herziening van de wet BIG van kracht. Er veranderen daarin ook zaken op het gebied van tuchtrecht. Twee daarvan hebben direct betrekking op de mensen die een tuchtklacht bij de tuchtcolleges in willen dienen: de invoering van griffierecht en de komst van tuchtklachtfunctionarissen. Wat dat betekent en inhoudt, is onderstaand […] Lees verder

Handhaving bekendmaking BIG-nummer uitgesteld

Verplichte vermelding van het BIG-nummer per 1 april jl. is in de huidige vorm van de baan. Na aandringen van zorgpartijen gaat het ministerie van VWS in overleg met diverse organisaties in de zorg om overbodige administratieve lasten te voorkomen. Ook heeft VWS aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gevraagd de regeling voor […] Lees verder

Brede steun brandbrief: Voorkom onnodige administratieve lasten bij bekendmaking BIG-nummer

De afgelopen dagen leidde de invulling van de verplichte vermelding van het BIG nummer tot grote ergernis onder zorgprofessionals. Overbodige administratieve lasten, gebrek aan vertrouwen en kostenverspilling zijn de meest gehoorde argumenten. In een mede namens de NAPA verzonden brandbrief maakt artsenfederatie KNMG duidelijk overvallen te zijn door de eisen van de minister. De KNMG […] Lees verder

BIG-nummers per 1 april verplicht zichtbaar

Door een wijziging in de Wet BIG moeten de BIG-nummers van alle BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 actief bekend worden gemaakt. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker om te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. Dit geldt ook voor physician assistants (PA).  Wat betekent dit voor PA’s? U moet ervoor zorgen […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?