Nieuws / Gunstbetoon

Al het nieuws

NAPA ledenraad benoemt Bert Speijer (46) tot nieuwe voorzitter

Deze week heeft de ledenraad van de NAPA Bert Speijer benoemd tot nieuwe voorzitter van de NAPA. De benoeming zal in november 2019 ingaan. Dan loopt de tweede benoemingstermijn van de huidige voorzitter Vincent Straten af en neemt hij afscheid van het bestuur. Tot die tijd wordt Bert Speijer als aankomend voorzitter op de lopende […] Lees verder

De physician assistant is een aanwinst voor de huisartsenzorg

Huisartsen dreigen te bezwijken onder hun overvolle agenda. De physician assistant kan hulp bieden door allerlei taken van de huisarts over te nemen. Quinten van den Driesschen, physician assistant huisartsenpraktijk in Elst, docent MPA Hogeschool Arnhem en Nijmegen qdriesschen@gmail.com De eerstelijnszorg staat meer dan ooit onder druk. Huisartsen worstelen met een alsmaar toenemende werklast door substitutie […] Lees verder

Aafke Verhoeven komt de redactieraad versterken

Naar aanleiding van de oproep in de laatste nieuwsbrief heeft Aafke Verhoeven interesse getoond om de redactieraad van de NAPA Magazine te komen versterken. Ze gaat voor het volgend nummer al aan de slag met een interview. Maak alvast kennis met haar. ‘Beste collega PA’s, Als nieuw lid van de redactieraad stel ik mij graag kort aan jullie voor. […] Lees verder

Position paper NAPA ‘Werken in de zorg’

Op 28 januari 2019 vindt op uitnodiging van de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een rondetafelgesprek met diverse veldpartijen plaats. NAPA is hier ook voor uitgenodigd en heeft in aanloop naar dit gesprek een position paper opgesteld. De centrale vraag voor het rondetafelgesprek luidt: Wat is vanuit uw professie uw visie op de arbeidsmarkt in de zorg, mede in het […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?