Nieuws / Nieuwsbrief

Al het nieuws

Vrijstelling herregistratie tweede coronagolf

Vanwege de inhaalslag van de reguliere zorg en 2de golf van het coronavirus moeten veel PA’s in de zorg momenteel alle zeilen bij zetten. NAPA heeft daarom besloten de huidig geregistreerde PA’s dit jaar, aanvullend op de eerder verstrekte compensatie in april 2020, nog een compensatie van 20 punten deskundigheidsbevordering (DKB) te verstrekken. Wat houdt […] Lees verder

Compensatie DKB-uren Kwaliteitsregister i.v.m. COVID-19 maatregelen

Door het coronavirus moeten veel PA’s in de zorg momenteel alle zeilen bij zetten. Daarnaast gaan congressen, symposia en andere bijeenkomsten door de COVID-19 maatregelen niet door. NAPA heeft daarom besloten de huidig geregistreerde PA’s een compensatie van 20 punten deskundigheidsbevordering (DKB) te geven, hetgeen overeenkomt met het aantal punten dat normaliter in 6 maanden […] Lees verder

Vragen en antwoorden na ledenraadpleging n.a.v. covid-19

Op 28 maart jl. heeft NAPA een enquête uitgezet onder alle NAPA leden om te inventariseren tegen welke knelpunten ze aanlopen door de covid crisis. Bijna 200 leden hebben de enquête ingevuld. De signalen die gemeld zijn gaan over de volgende onderwerpen: 1. Andere taken door covid en juridische consequenties 2. Gevolgen covid voor studie […] Lees verder

Politiek debat over spoedzorg

Tijdens de tweede dag van Invest vond een politiek debat plaats over de spoedzorg en hoe je beter gebruik kunt maken van taakherschikking. Onder leiding van Amela Halilovic van BPRA gingen Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Henk van Gerven (SP) in geprek met Bianca van den Berg (PA SEH), Oscar Francissen (PA […] Lees verder

Authorisatierichtlijn Medicatieveiligheid is herzien

Op 6 november jl. heeft het bestuur van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) de herziene autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid goedgekeurd. NAPA heeft meegewerkt aan de herziening van de richtlijn. Dat heeft ertoe geleid dat de PA’s als nieuwe beroepsgroep met voorschrijfbevoegdheid in deze richtlijn is opgenomen. De nieuwe richtlijn zal met ingang van 1 januari […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?