Nieuws / Taakherschikking

Al het nieuws

NAPA brengt standpunt uit over de PA in de rol van Wzd-functionaris

Op 1 januari 2020 trad de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) in werking. De eerste evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang is in december 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage met betrekking tot de tweede fase wordt medio 2022 verwacht. In die […] Lees verder

Handreiking ‘samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’ vastgesteld. 

Donderdag 31 maart hebben Verenso, V&VN VS en NAPA met elkaar geproost op de samenwerking en het tot stand komen van de gezamenlijke handreiking: ‘Samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’. Er is een langere tijd hard gewerkt aan een praktische handreiking over samenwerking tussen en taakherschikking van de specialist ouderengeneeskunde naar de physician assistant(PA) en/of de verpleegkundig […] Lees verder

Consensusdocument Oogheelkunde geactualiseerd

De vakgroep Oogheelkunde heeft samen met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) het consensusdocument: ‘Samenwerking Oogarts – Physician assistant (2016)’ herzien. Gerlineke van der Stelt, voorzitter vakgroep Oogheelkunde (PA): “Het consensusdocument dateerde uit 2016 en hij is geactualiseerd vanwege wijzigingen in de wet. Een belangrijke aanpassing in het document is dat er een aanvulling is gekomen […] Lees verder

Handreiking Maag Darm Leverziekten geactualiseerd

Dinsdag 7 december ondertekenden Marc Verhagen (NVMDL), Bert Speijer (NAPA) en Hester Straver (NAPA) de geactualiseerde en herziene handreiking MDL. Hester Straver over de herziening: “De eerste handreiking dateerde uit januari 2017. Gezien de aanpassing van de Wet Big in 2018, de modernisering van het opleidingscurriculum voor MDL-artsen en de looptijd van bijna 5 jaar […] Lees verder

Stimuleringssubsidie voor opleiden PA of VS in de huisartsenzorg beschikbaar

Huisartsen(organisaties) die vanaf september 2022 een physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS) willen opleiden kunnen tot 1 februari 2022 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. Het aanvraagformulier en de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen is te vinden op de website van Stichting KOH. De aanvraag dient vóór 1 februari […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?