Nieuws / Taakherschikking

Al het nieuws

Mooi startpunt voor verdere samenwerking in de spoedeisende geneeskunde

Op 4 februari jl. is het consensusdocument Taakherschikking in de Spoedeisende Geneeskunde ondertekend. David Baden (NVSHA), Irma de Hoop (V&VNVS) en Rianne Rijsdijk (NAPA) ondertekenden onder toeziend oog van een afvaardiging van de werkgroep het document. “De gezamenlijke ondertekening is een mooi startpunt voor verdere samenwerking.  We gaan binnen de NVSHA op korte termijn een […] Lees verder

Ruimte voor taakherschikkers in anderhalvelijnszorg

Deze week stuurde minister Bruins het rapport ‘Ruimte voor PA en VS in anderhalvelijnszorg‘ naar de Tweede Kamer. Dit onderzoek geeft inzicht in het potentieel van anderhalvelijnszorg, waarbij physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) betrokken zijn. Het verplaatsen van zorg die voorheen door een medisch specialist in een ziekenhuis verleend werd naar de patiënt […] Lees verder

Ondertekening samenwerkingsdocument met de vereniging van plastisch chirurgen

Op 9 januari jl. hebben NAPA en de NVPC de samenwerkingsafspraken rondom taakherschikking ondertekend. Wouter Willems (NVPC), Bert Speijer (NAPA) en Maxime Lefeber (NAPA) ondertekenden het zgn. ‘Werkdocument Physician Assistants in de plastische chirurgie’ onder toeziend oog van een afvaardiging van de werkgroep. “Met de komst van dit consensusdocument ligt er een kansrijke en waardevolle […] Lees verder

Nieuw experimenteerartikel maakt inzet PA’s in psychiatrie declarabel

Goed nieuws voor PA in de psychiatrie. Door een nieuw bekostigingsexperiment van de NZa is het mogelijk als PA tijd te registreren in een Diagnose Behandelcombinatie (DBC). Voor het experiment is het de bedoeling dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars een overeenkomst sluiten over het aangaan van het experiment. NAPA heeft zich met de vakgroep psychiatrie al […] Lees verder

Meer PA’s voor huisartsenzorg en ouderenzorg opleiden

Op 17 december 2019 heeft het Capaciteitsorgaan het nieuwe Capaciteitsplan met instroomadviezen voor de periode 2021-2024 aan de minister van VWS aangeboden. Uit deze raming blijkt dat er per jaar zo’n 180-250 PA’s opgeleid moeten worden om in de toekomst aan de zorgvraag te blijven voldoen. Het voorkeursadvies van het Capaciteitsorgaan is 250 instromers per […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?