Nieuws / Taakherschikking

Al het nieuws

Zorgactiviteit op eigen AGB-code per 2022 verplicht

Per 2022 verduidelijkt de NZa de regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg. De uitvoerende zorgverlener – de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert – moet de zorgactiviteit op zijn eigen unieke agb-code vastleggen. Dit geldt voor alle zorgprofessionals die onder een beroepsgroep vallen waarvoor een eigen unieke agb-code aangevraagd kan worden. Dit geldt dus […] Lees verder

Positie PA in de GGZ in 2022 eindelijk beter geregeld

In tegenstelling tot PA’s die werkzaam zijn binnen de medisch specialistische zorg, huisartsenzorg en VVT sector, kunnen PA’s werkzaam in de GGZ hun inzet in de zorg niet declareren en mogen zij niet zelfstandig regie voeren over een zorgtraject. Dit is niet mogelijk, omdat het huidige landelijke GGZ-beleid over zorgregistratie en  regiebehandelaarschap de PA als […] Lees verder

Geen uitbreiding opleidingsplaatsen zorgmasters

Minister van Ark (VWS) en minister van Engelshoven (OCW) hebben op 24 december jl. een reactie gestuurd aan de Tweede Kamer op de adviezen van het Capaciteitsorgaan over de benodigde toekomstige instroom in de diverse zorgopleidingen. Hierin is ook de reactie op de raming voor de Master Physician Assistant (MPA) meegenomen. De conclusie is dat […] Lees verder

Duidelijkheid over registreren van zorg bij taakherschikking

Deze week is de factsheet ‘Registratie van zorg bij taakherschikking’ gepubliceerd. Sinds 2015 mogen Physician Assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VSen) de zorgprestaties die zij in plaats van medisch specialisten leveren, ook zelf registreren. In de praktijk blijkt daar nog veel onduidelijkheid over te bestaan. In de nieuwe factsheet ‘Registratie van zorg bij taakherschikking’ staat beschreven […] Lees verder

Casestudies inzet PA en VS in huisartsenzorg geven inzicht in inzet, kosten en opbrengsten

Deze week stuurde de minister van Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, het rapport ‘De verpleegkundig specialist en physician assistant in de huisartsenzorg’ naar de Tweede Kamer. Het onderzoek laat positieve resultaten zien van taakherschikking in de huisartsenzorg door de inzet van een physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS). Het onderzoek bevat een […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?