Nieuws / Taakherschikking

Al het nieuws

Stimuleringssubsidie voor opleiden PA of VS in de huisartsenzorg beschikbaar

Huisartsen(organisaties) die vanaf september 2022 een physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS) willen opleiden kunnen tot 1 februari 2022 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. Het aanvraagformulier en de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen is te vinden op de website van Stichting KOH. De aanvraag dient vóór 1 februari […] Lees verder

Onderzoek gestart naar de benodigde opleidingscapaciteit voor Physician Assistants

De beroepsgroep van Physician Assistants (PA) groeit snel en in steeds meer organisaties zijn dan ook PA’s werkzaam. Vanwege het toenemende belang van de beroepsgroep wil het ministerie van VWS graag advies over de benodigde opleidingscapaciteit in de opleiding MPA. Zodat er nu voldoende PA’s worden opgeleid om ook in de toekomst voldoende PA’s te […] Lees verder

Visie/consensusdocument Radiologie ondertekend

Maandag 13 september j.l. hebben NAPA en de Nederlandse Vereniging van Radiologie (NVvR) hun handtekening gezet onder het consensusdocument Radiologie. In het consensusdocument radiologie worden handvatten aangereikt hoe je op een verantwoorde manier taken kunt herschikken van een radioloog aan een physician assistant (PA). In het document wordt o.a. ingegaan op het juridische kader en […] Lees verder

Case studies over de inzet van physician assistants wereldwijd

In de laatste editie van het Social Innovations Journal, getiteld ‘A Healthcare Cadre That Meets A Country’s Needs’ wordt uitgebreid aandacht besteed aan diverse voorbeelden van taakherschikking en taakverschuiving wereldwijd. In sommige landen wordt gebruik gemaakt van dezelfde beroepstitel als in Nederland, nl. physician assistant, maar in andere delen van de wereld gaat het om […] Lees verder

Formatieagenda van NAPA

In de aankomende tijd wordt er gewerkt aan een regeerakkoord. Dit biedt ons de gelegenheid om belangrijke onderwerpen bij de politiek aan te kaarten en het belang van de inzet van Physician Assistants (PA’s) te benadrukken. Voor dat doeleinde heeft de NAPA actiepunten opgesteld die de zorg toekomstbestendiger maken. Zodoende kan de PA in de […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?