Nieuws / Wetenschappelijk onderzoek

Al het nieuws

Stimuleringssubsidie voor opleiden PA in de huisartsenzorg beschikbaar

Huisartsen of hun organisaties die vanaf september 2020 een physician assistant (PA) willen opleiden kunnen tot 1 februari 2020 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. Het aanvraagformulier en de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen is te vinden op de website van Stichting KOH. De aanvraag dient vóór 1 februari 2020 […] Lees verder

Politiek debat over spoedzorg

Tijdens de tweede dag van Invest vond een politiek debat plaats over de spoedzorg en hoe je beter gebruik kunt maken van taakherschikking. Onder leiding van Amela Halilovic van BPRA gingen Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Henk van Gerven (SP) in geprek met Bianca van den Berg (PA SEH), Oscar Francissen (PA […] Lees verder

Authorisatierichtlijn Medicatieveiligheid is herzien

Op 6 november jl. heeft het bestuur van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) de herziene autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid goedgekeurd. NAPA heeft meegewerkt aan de herziening van de richtlijn. Dat heeft ertoe geleid dat de PA’s als nieuwe beroepsgroep met voorschrijfbevoegdheid in deze richtlijn is opgenomen. De nieuwe richtlijn zal met ingang van 1 januari […] Lees verder

Handvat voor taakverdeling tussen medisch specialist en physician assistant

In het kader van de internationale week van de Physician Assistants (PA) publiceren de NAPA en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) een vernieuwd en gedigitaliseerd werkformulier. Dit handvat vergemakkelijkt het maken van praktische afspraken over taakherschikking: het structureel herverdelen van taken en bijbehorende verantwoordelijkheden van medisch specialisten aan andere beroepen, zoals PA. Het maken van […] Lees verder

Feestelijke ondertekening consensusdocument tijdens de PA week

Afgelopen maandag 7 oktober is het consensusdocument taakherschikking Intensive Care ondertekend. Diederik Gommers (NVIC), Vincent Straten en Jeroen van Rosmalen (NAPA) ondertekenden het document onder toeziend oog van het NVIC bestuur en een afvaardiging van de werkgroep taakherschikking Intensive Care. Vincent Straten: “De gezamenlijke ondertekening is een mooi startpunt voor verdere samenwerking op de IC. […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?