Nieuws / Wetenschappelijk onderzoek

Al het nieuws

Nieuw experimenteerartikel maakt inzet PA’s in psychiatrie declarabel

Goed nieuws voor PA in de psychiatrie. Door een nieuw bekostigingsexperiment van de NZa is het mogelijk als PA tijd te registreren in een Diagnose Behandelcombinatie (DBC). Voor het experiment is het de bedoeling dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars een overeenkomst sluiten over het aangaan van het experiment. NAPA heeft zich met de vakgroep psychiatrie al […] Lees verder

Meer PA’s voor huisartsenzorg en ouderenzorg opleiden

Op 17 december 2019 heeft het Capaciteitsorgaan het nieuwe Capaciteitsplan met instroomadviezen voor de periode 2021-2024 aan de minister van VWS aangeboden. Uit deze raming blijkt dat er per jaar zo’n 180-250 PA’s opgeleid moeten worden om in de toekomst aan de zorgvraag te blijven voldoen. Het voorkeursadvies van het Capaciteitsorgaan is 250 instromers per […] Lees verder

Stimuleringssubsidie voor opleiden PA in de huisartsenzorg beschikbaar

Huisartsen of hun organisaties die vanaf september 2020 een physician assistant (PA) willen opleiden kunnen tot 1 februari 2020 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. Het aanvraagformulier en de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen is te vinden op de website van Stichting KOH. De aanvraag dient vóór 1 februari 2020 […] Lees verder

Politiek debat over spoedzorg

Tijdens de tweede dag van Invest vond een politiek debat plaats over de spoedzorg en hoe je beter gebruik kunt maken van taakherschikking. Onder leiding van Amela Halilovic van BPRA gingen Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Henk van Gerven (SP) in geprek met Bianca van den Berg (PA SEH), Oscar Francissen (PA […] Lees verder

Authorisatierichtlijn Medicatieveiligheid is herzien

Op 6 november jl. heeft het bestuur van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) de herziene autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid goedgekeurd. NAPA heeft meegewerkt aan de herziening van de richtlijn. Dat heeft ertoe geleid dat de PA’s als nieuwe beroepsgroep met voorschrijfbevoegdheid in deze richtlijn is opgenomen. De nieuwe richtlijn zal met ingang van 1 januari […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?