Communicatieplan NAPA in de maak

Afbeelding voor Communicatieplan NAPA in de maak

Eind 2017 zijn we met een werkgroep communicatie (bestaande uit Petra van Houten, Jannette Bossenga en Jonathan Leegwater) gestart met het opstellen van een marketing- en communicatieplan voor de NAPA. Dit plan bouwt voort op het strategisch plan van de NAPA. Wij hebben veel ideeën verzameld hoe wij de leden nog beter van dienst kunnen zijn, maar ook hoe wij het management in instellingen kunnen voorzien van goede informatie over de PA’s en wat deze beroepsgroep kan. Ook willen wij ziekenhuizen stimuleren om PA’s op te gaan leiden.

Ten slotte heeft de werkgroep nagedacht hoe wij informatie over onze beroepsgroep richting patiënten en burgers kunnen verbeteren. Voor dit laatste onderwerp is budget beschikbaar gesteld via het Platform Zorgmasters. Er zal via het Platform een voorlichtingscampagne starten op het moment dat de wijziging van de wet BIG ingaat.

Als PA kunt u een steentje bijdragen

Binnen uw instelling kunt u uw steentje bijdragen door bekendheid te geven aan het beroep PA en de mogelijkheden van taakherschikking. Er is door het ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld om 250 nieuwe PA’s op te leiden. Tot nu toe zijn de plekken nooit volledig benut.
U kunt uw steentje bijdragen om de afdelingshoofden binnen uw instelling enthousiast te maken om nieuwe PA’s op te leiden. Wij hebben daarvoor een nieuwe folder beschikbaar.

Wilt u binnen uw instelling een presentatie geven of informatiematerialen verspreiden, laat het ons weten. Wij kunnen u bijv. voorzien van een presentatie of van foldermateriaal.

Daarnaast kunt u op een redelijk eenvoudige manier uw netwerk op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van taakherschikking en PA’s. Door zelf berichten van NAPA te delen met uw netwerk, wordt er meer zichtbaarheid aan de PA’s gegeven.

Volg ons:

twitter @pr_napa

LinkedIn Nederlandse Associatie Physician Assistants

Het communicatieplan van de NAPA zal binnenkort op de website gepubliceerd worden.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer