Consensusdocument Oogheelkunde geactualiseerd

Afbeelding voor Consensusdocument Oogheelkunde geactualiseerd

De vakgroep Oogheelkunde heeft samen met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) het consensusdocument: ‘Samenwerking Oogarts – Physician assistant (2016)’ herzien.

Gerlineke van der Stelt, voorzitter vakgroep Oogheelkunde (PA): “Het consensusdocument dateerde uit 2016 en hij is geactualiseerd vanwege wijzigingen in de wet. Een belangrijke aanpassing in het document is dat er een aanvulling is gekomen op de handelingen die een PA in de oogheelkunde zelfstandig mag uitvoeren. Voorheen waren de handelingen gekaderd en dat is nu meer vorm te geven op lokaal niveau. Doordat er meer ervaring is opgebouwd met taakherschikking, merk je dat je als PA in de oogheelkunde een steeds breder takenpakket krijgt. Dat is leuk en inspirerend.”

NAPA bestuur bedankt het NOG en de NAPA vakgroep Oogheelkunde voor de herziening van het document.

Klik hier voor het consensusdocument Oogheelkunde

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer