Consensusdocument Taakherschikking Heelkunde geactualiseerd

Afbeelding voor Consensusdocument Taakherschikking Heelkunde geactualiseerd

Vanaf 1 september 2018 behoort de Physician Assistant (PA) tot één van de negen BIG-beroepen. Voor de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de NAPA was dat aanleiding om het Consensusdocument Taakherschikking Heelkunde uit 2017 te actualiseren.

In Nederland zijn op 1 juli 2019 1230 PA’s BIG geregistreerd en werkzaam in de eerste-, tweede en derdelijnszorg. Een grote meerderheid -bijna 90%- is werkzaam in de medisch-specialistische zorg. Ze zijn met name werkzaam  binnen de specialismen heelkunde, revalidatiegeneeskunde, cardiologie, orthopedie, anesthesiologie.

In de infographic uit het NAPA jaarverslag 2018 zijn de aantallen per deelspecialisme weergegeven.

Op 31 december 2018 waren er 398 Physician Assistants in opleiding binnen de medisch-specialistische zorg.

Consensusdocument heelkunde

Het consensusdocument geeft handvatten hoe taakherschikking door middel van de inzet van PA’s binnen de heelkunde kan worden geïmplementeerd. Dit document is een dynamisch rapport dat jaarlijks op de agenda zal worden geplaatst van de NVvH en de NAPA vakgroep Heelkunde en inherent aan ontwikkelingen zal worden aangepast. Daarnaast dient elke PA lokale samenwerkingsafspraken te maken binnen het team waar de PA werkzaam is. Het Werkformulier Implementatie Taakherschikking is een format dat gebruikt kan worden om op lokaal niveau de samenwerkingsafspraken te expliciteren.

Download het consensusdocument heelkunde als pdf. Bekijk het nieuwsbericht op de website van de NVvH.

Meer informatie is te vinden in online themadossier www.napa.nl/taakherschikking

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer