Contributie eind maart geïnd

Afbeelding voor Contributie eind maart geïnd

De NAPA zorgt al jaren voor de verdere professionalisering van het beroep PA. Sinds begin 2017 zijn wij volledig afhankelijk van de contributies van onze leden, omdat de opstartsubsidies zijn beëindigd. Door lid te blijven van de NAPA blijven wij landelijke gesprekspartner van PA’s en kunnen we de drempels die er nog zijn aanpakken. Onze plannen voor de komende tijd hebben wij in ons strategisch beleidsplan beschreven.

Naast deze functie, krijgt u als lid ook andere voordelen, zoals het weekblad Medisch Contact, tweejaarlijks de MPA en de mogelijkheid om met uw vakgenoten in contact te blijven en kennis uit te wisselen. Lees hier over alle voordelen van het lidmaatschap.

Wij hebben de contributie voor 2018 ten opzichte van 2017 geïndexeerd. Dat komt omdat onze leveranciers de prijzen ook jaarlijks indexeren.

Dit jaar zal de contributie in de laatste week van maart worden geïnd. Hieronder vindt u een overzicht van de bedragen:
* Gewoon lid € 362,50 per jaar
* (Buiten)gewoon lid € 150,- per jaar
* Junior lid € 245,- per jaar
* Kwaliteitsregister € 250,- per 5 jaar (voor leden en niet-leden)

NAPA leden krijgen bij aanmelding kwaliteitsregister een éénmalige  korting van € 100,-  .  De verrekening van de eenmalige korting vindt  plaats op de contributie NAPA (gewoon lidmaatschap) in het  contributiejaar volgend op het jaar van de inschrijving in het  Kwaliteitsregister NAPA.

Factuur niet op naam werkgever

Wij hebben eerder in de nieuwsbrief alle leden laten weten dat het niet mogelijk is om het rekeningnummer van de werkgever hiervoor te gebruiken. De facturen komen op naam van de PA en de factuur kunt u vervolgens bij uw werkgever declareren.

Contributie terugvragen

De contributie die NAPA leden betalen voor het lidmaatschap van een beroepsvereniging die federatiepartner is van werknemersorganisatie FBZ, heeft de status van vakbondscontributie. Alle NAPA leden zijn via het NAPA lidmaatschap tevens lid van FBZ en komen dus hiervoor in aanmerking. U dient dit voor november 2018 aan te vragen. Meer weten? Zie hier.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer