Contributie NAPA 2018

Afbeelding voor Contributie NAPA 2018

Tijdens Invest heeft de ledenraad ingestemd met de indexering van de contributie in 2018.

De verschuldigde gelden per 1-1-2018 zijn:

 • Gewoon lid € 362,50 per jaar
 • (Buiten)gewoon lid € 150,- per jaar
 • Junior lid € 245,- per jaar
 • Kwaliteitsregister € 250,- per 5 jaar (voor leden en niet-leden)

NAPA leden krijgen bij aanmelding kwaliteitsregister een éénmalige korting van € 100,-  . De verrekening van de eenmalige korting vindt plaats op de contributie NAPA (gewoon lidmaatschap) in het contributiejaar volgend op het jaar van de inschrijving in het Kwaliteitsregister NAPA.

Medisch Contact 

Vanaf 2018 ontvangen NAPA leden wekelijks het tijdschrift Medisch Contact. Naast 48 edities van het Medisch Contact ontvangt u ook:

 • verschillende themanummers
 • vrijetijdsmagazine Geniet
 • dagelijkse nieuwsbrief
 • gratis online nascholing

Werknemersorganisatie FBZ en AC

Alle NAPA leden zijn automatisch lid van de werknemersorganisatie FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) en het AC (Ambtenarencentrum). De FBZ en AC onderhandelen als cao-partij namens de NAPA (en andere 18 beroepsverenigingen) over arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels, met name in de zorg.

Gegegevensuitwisseling

De NAPA stelt gegevens uit de ledenadministratie ter verwerking ter beschikking aan werknemersorganisatie FBZ en AC, voor activiteiten die voor het realiseren van de doelstelling van onze vereniging noodzakelijk zijn. Daarnaast zal de NAPA uw gegevens aan Medisch Contact verstrekken.

In het bijzonder verstrekt de NAPA uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres alsmede de naam, adres en woonplaats van uw werkgever.

Wilt u daarom uw gegevens in de ledenadministratie van de NAPA controleren.

Meer informatie:

Alle voordelen lidmaatschap op een rij

Teruggave contributie opvragen

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer