De ledenraad is het klankbord van NAPA

Afbeelding voor De ledenraad is het klankbord van NAPA
In 2004 richtten drie leden van de eerste lichting PA’s uit Utrecht en Nijmegen NAPA op. Als ware pioniers en met veel enthousiasme begonnen ze te bouwen aan wat is uitgegroeid tot een professionele organisatie. Via de ledenraad houdt NAPA feeling met de achterban.

Wijnand van Unen (voorzitter NAPA 2014-2016): ‘In 2015 bevond NAPA zich in een luxepositie. We hadden bij elke alv een grote opkomst van betrokken leden; we moesten grote zalen huren voor honderden leden.

Dit betekende ook dat een echte dialoog tussen bestuur en de leden steeds lastiger werd. Als bestuur wil je een strategische sparringpartner hebben, die daarnaast namens de leden ook een controlerende rol uitoefent. Daarom hebben we de verenigingsstructuur doorontwikkeld. Van een executief bestuursmodel hebben we meteen doorgepakt naar een professionele bestuursvorm; met een door leden gekozen ledenraad, bestuur op hoofdlijn en een door een directeur aangestuurde werkorganisatie. Daarnaast wilden we leden op vakinhoud met elkaar gaan verbinden.’

Nieuwe structuur

Tijdens de alv van november 2016 te Rotterdam werd de stap naar professionalisering gezet met de installatie van het dagelijks bestuur, de benoeming van Milena Babović als directeur, de installatie van de ledenraad en de oprichting van twintig vakgroepen.

Milena Babović blikt terug. Ze trof een positief-progressieve club mensen aan, een beroepsgroep die de eigen koers bepaalt. En er lagen veel uitdagingen (zoals de Wet BIG, meewerken aan medische richtlijnen, het ontwikkelen van consensusdocumenten). De leden van de eerste ledenraad waren eensgezind, elk vanuit hun eigen betrokkenheid en professie. Ze wilden meedenken en durfden kritische vragen te stellen aan het bestuur om samen weer een stap te zetten in het professionaliseren van het beroep en van NAPA. ‘Het liep goed vanaf het begin, er waren oud-bestuursleden die lid werden van de ledenraad en bovendien zijn zij vooral experts uit het vak.’

Ik trof een fijne groep toegewijde leden.
Afbeelding van Vincent Straten
Vincent Straten

Tegelijk met het aanstellen van de ledenraad nam Vincent Straten het stokje over van Wijnand van Unen. Werken met een directeur was voor Vincent reden om ‘ja’ te zeggen: ‘Het is een echte duobaan, waardoor je zorgt voor continuïteit en je kunt met een gerust hart dingen achter je laten, er worden dingen goed voorbereid, het bureau wordt draaiende gehouden door toegewijde beleidsmedewerkers.’

Hij trof ‘een fijne groep van zestien toegewijde leden in de ledenraad en nog vele andere actieve vrijwilligers die betrokken waren bij de vereniging’. Het grote verschil voor hem is dat een ledenraad meer inhoudelijk bij kan dragen dan een alv.

Contact met leden

Gera Peters (PA revalidatiegeneeskunde en lid ledenraad 2016-2022) merkt op dat door de groei van NAPA het eigenaarschap bij de PA’s om zich voor de grote groep in te zetten meer aandacht vraagt: ‘Ik merk het ook op mijn werkplek, het Radboudumc. We zijn met zo’n honderd PA’s, van student tot ‘oude rotten’, ook daar kost het veel moeite om mensen bij elkaar te krijgen voor iets als intervisie, bij elkaar in de keuken kijken, leren van elkaar. Het zijn telkens dezelfde personen die het invullen. Jezelf positioneren op een afdeling doe je ook door tijd te eisen voor bijvoorbeeld gesprekken over zeggenschap in je ziekenhuis. Het hoeven niet allemaal grootse dingen te zijn, elk klein stapje is er een en brengt ons verder. Je moet het bevechten en zelf achter zaken aangaan.’

De ledenraad vindt input van de leden belangrijk. Het blijft voor de ledenraad echter zoeken naar de beste weg om contact te hebben met de leden. Vragen die opkomen zijn: Zijn we bereikbaar? Lopen we te veel voor de troepen uit? Zijn we op de goeie weg of missen we signalen?

De Ledenraad

Actiever zaken aandragen

Tot slot Bert Speijer, de huidige NAPA-voorzitter: ‘Ik ben zelf het laatste door de alv gekozen bestuurslid. Toen ik voorzitter werd, werkten we al met de ledenraad. Ik vind het een fijn klankbord. De ledenraad controleert het bestuur; dat is serieus werk. Het wordt door het bestuur hooglijk gewaardeerd en het is ook nodig om het beleid te toetsen. Als lid van de ledenraad zit je het dichtst bij het vuur. Volgens mij is het lid zijn van de ledenraad een heel leuke functie binnen onze vereniging. Soms vraag ik mij wel eens af of we als bestuur en ledenraad niet te ver van de overige leden afstaan en waarom we met ‘Ledenraad On The Road’ (LOTR) fysiek zo weinig mensen konden bereiken.’

‘Ik merk regelmatig dat het ook nu nog vooral zenden is vanuit het bestuur, de ledenraad mag actiever zaken aandragen om op de agenda te plaatsen en meer de adviserende rol oppakken. Wat willen onze leden? Of is het allemaal wel goed zo? Misschien zijn veel leden bezig met hun werkzaamheden of opleiding en minder met de positionering van het beroep? Het kan natuurlijk ook mogelijk zijn dat het ondertussen op veel werkplekken wel goed zit met onze positionering als PA. Ook die geluiden horen wij graag vanuit onze leden!’

Volgens mij is lid zijn van de ledenraad een leuke functie.
Afbeelding van Bert Speijer
Bert Speijer

‘Het vergt niet zo veel tijd om in de ledenraad te zitten; het is goed voor je netwerk. In het kader van leiderschap neem je een actieve rol in de meningsvorming over de ontwikkeling van je beroep.’

Nieuwe ledenraad

In 2022 liep het termijn van tien leden af en zijn nieuwe leden tot de ledenraad toegetreden. De nieuwe leden hebben al twee vergaderingen achter de rug en zijn erg enthousiast om hun vakgenoten in dit orgaan van NAPA te vertegenwoordigen. Hun motivatie is dat ze een steentje willen bijdragen aan de verdere professionalisering van het beroep van PA. Er staat dit jaar veel op de agenda zoals het actualiseren van het beroepsprofiel en de gedragscode. Bovendien gaan ze meedenken over een communicatieplan om de naam van PA beter bekend te maken. Kortom, veel te doen binnen de ledenraad.

Wil je een onderwerp in de ledenraad onder de aandacht brengen? Neem contact op via: ledenraad@napa.nl of ga naar napa.nl/ledenraad.

tekst Sophie Benoy, s.benoy@mmc.nl

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer