De Ledenraad van NAPA: iets voor jou?

Afbeelding voor De Ledenraad van NAPA: iets voor jou?

NAPA stapte in 2016 over van een meer traditionele Algemene Ledenvergadering (ALV) naar een gekozen Ledenraad. Dat betekent dat er niet meer met rode en groene kaarten tijdens PA-Invest wordt gestemd over de jaarrekening en het jaarverslag, maar worden deze taken door de Ledenraad in een vergadering met bestuur vervuld. De Ledenraad bestaat uit 16 gekozen leden. Dat zijn voor een groot deel ervaren PA’s en student leden.

Er komen door herverkiezing tien plaatsen vrij in de Ledenraad van NAPA. De Ledenraad heeft een toezichthoudende rol en is een belangrijke schakel tussen de leden en het bestuur. Als je je betrokken voelt bij NAPA en weet wat er speelt in de praktijk, is een plek in de Ledenraad misschien wel iets voor jou.

In de vacature staat precies wat de voorwaarden zijn om jezelf kandidaat te kunnen stellen. Vanzelfsprekend ben je geïnteresseerd in de wensen en opvattingen van leden en (student) PA’s in het algemeen en wil je een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van dit mooie en jonge beroep. Daarnaast is het van belang dat je de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen volgt, die belangrijk zijn voor de beroepsgroep. De zorg is in beweging en NAPA moet regelmatig strategische afwegingen maken; daarbij de is de Ledenraad een belangrijke sparringpartner van het bestuur.

Tijd en vergoeding
De Ledenraad van NAPA vergadert vier keer per jaar (de helft is online en tweemaal in Domus Medica in Utrecht) en neemt deel aan de jaarlijkse geaccrediteerde NAPA themadag met andere actieve leden binnen NAPA. Daar staat een onkostenvergoeding tegenover en krijgen leden accreditatiepunten voor hun inzet binnen de Ledenraad. Leden worden benoemd voor drie jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden.

Ervaringen Ledenraad

Wij vroegen aan Sophie Benoy (sinds 2016 lid van de ledenraad) naar haar ervaringen binnen de ledenraad. ‘Al vanaf 2005, een jaar na de oprichting van de NAPA ben ik betrokken geweest bij de vereniging. In het bestuur en nu al weer zes jaar in de ledenraad. Ik heb de vereniging zien groeien van een kleine enthousiaste club naar een zeer professionele organisatie. Een organisatie die er staat en waar rekening mee gehouden wordt door de verschillende stakeholders in het landschap van taakherschikking. Mee kunnen denken, mee de koers bepalen, pionieren, de PA op de kaart zetten, samen met het bestuur en de directeur vorm geven aan de vereniging, dat zijn de dingen die ik vind in de ledenraad. Ik kijk met trots terug op de evolutie die de vereniging heeft doorgemaakt!’

Tijdens de geaccrediteerde bijscholingsbijeenkomsten Ledenraad on the road kun je meer leden van de Ledenraad ontmoeten en met ze in gesprek gaan.

Meer weten?

In de vacature lees je alle details. Heb je specifieke vragen, mail dan naar Milena Babovic.

Aanmelden voor de Ledenraad kan tot 10 juni per mail. Voor de verdere procedure volgen wij het Kiesreglement van de Ledenraad.

Bekijk ook onderstaande video waarin Eveline Kluijtmans (lid ledenraad) meer vertelt over de procedure. Meer informatie is ook te vinden op de webpagina van de Ledenraad.

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer