De minister schat de Physician Assistant al op waarde, nu HR nog

Afbeelding voor De minister schat de Physician Assistant al op waarde, nu HR nog

Onderzoek toont aan dat de PA de zorg efficiënter maakt, omdat de arts niet meer alles zelf hoeft te doen.

Gisteren had ik een physician assistant (PA) aan de lijn. De zoveelste. Gedoe binnen de instelling over de juiste functieomschrijving als PA. Er wordt een tekst door HRM opgesteld en de PA wordt daar aan het eind van het traject over geïnformeerd. Bij de functieomschrijving doet HRM-er bovendien zijn/haar best om de functie zodanig te beschrijven dat er uit de glazen bol van FWG systeem een functieschaal 60 verschijnt. Als de PA het er niet mee eens is, kan deze intern bezwaar maken. Maar ja, wil je dat als PA? Je wilt ook gewoon je werk doen en geen gedoe op het werk. Sommigen doen dat, maar het advies van interne bezwarencommissie wordt vervolgens niet overgenomen. Dus laat maar zitten. En ergens blijft een gevoel hangen van onderwaardering. Niet vreemd, gezien de inhoud van de functie.

Zelf aan de slag

Steeds meer werknemers in de zorg nemen ontslag om zich daarna als zzp’er te laten inhuren. Door de enorme krapte op de arbeidsmarkt zijn zij ook als zzp’er verzekerd van genoeg werk en een goed inkomen. Dit was weer volop in het nieuws. Is dit de weg die wij in de zorg willen bewandelen? Willen we de ondergewaardeerde zorgprofessional zien floreren als zelfstandige? Stellen de zorginstellingen daarmee niet voor grote problemen: de loonkosten nemen toe en de werkdruk van het vaste personeel wordt hoger. Deze beweging moeten we toch met elkaar kunnen keren? Waardering en erkenning lijken mij de meest effectieve manier om een negatieve spiraal te doorbreken.

Bevlogen en tevreden medewerker

Uit diverse onderzoeken op het gebied van personeelsmanagement komt naar voren dat werknemers die passie voelen voor hun werk, zich meer inzetten, productiever zijn, meer klantgericht en gaan zorgvuldiger om met de middelen van het bedrijf. Ook verzuimen ze minder. Bovendien kijken ze minder vaak naar carrièremogelijkheden buiten eigen organisatie. De sleutel ligt bij human resource management (afgekort HRM). Zij leren hoe mensen en organisaties het beste uit zichzelf kunnen halen. Waardering van de medewerker en begrip van hun functie zijn daarvoor essentieel. Argumenten als ‘ik gun je een hogere inschaling maar dat geeft precedentwerking of dan gaan de artsen of andere beroepen klagen’ getuigt niet van begrip en waardering van de functie van een PA.

PA draagt al bij aan efficiency

Onderzoek toont aan dat de PA de zorg efficiënter maakt, omdat de arts niet meer alles zelf hoeft te doen. Dat doet de PA in samenwerking met de arts, maar wel volledig zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid. Het gaat om ingewikkelde operaties en handelingen, waar risico’s aan vastkleven en je met acute situaties kan worden geconfronteerd. Bovendien stijgt de kwaliteit van zorg en waarderen de patiënten het werk van PA met een dikke acht. Hoeveel argumenten zijn er nog nodig?

Minister Bruins noemt in zijn interview in NAPA Magazine dat de PA een blijvende rol gaat spelen om de uitdagingen op de arbeidsmarkt te tackelen: “Taakherschikking is een van de elementen die een rol spelen in het eerder dit jaar gepubliceerde rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Dit rapport benadrukt dat de Nederlandse zorg op een heel andere leest geschoeid moet worden om toekomstbestendig te zijn.”

De waardering voor dit nieuwe beroep lijkt er te zijn bij de minister, de patiënten en artsen. Het lijkt zich nog te moeten doorvertalen in correcte functieomschrijving en -inschaling op de werkvloer. Dat kan alleen met begrip en in goede samenwerking. Daarom roep ik personeelsmanagers en besturen op om de ‘juiste professional op de juiste manier te waarderen’.

Deze blog is op 9 november op Skipr verschenen

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer