De Physician Assistant kan per 1 januari poliklinische zorg declareren

Middels een circulaire informeert de NZa over de vaststelling van het DBC-pakket 2015 (verder: RZ15a). Deze prestaties, tarieven en regelgeving treden in werking per 1 januari 2015. Deze circulaire geeft een overzicht van de hooflijnen van dit besluit.

Download de circulaire: Vaststelling prestaties, tarieven en regelgeving MSZ 2015

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer