Disclaimer

De Nederlandse Associatie Physician Assistant (NAPA) streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie op de website, zodat de informatie actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Desondanks kan NAPA niet garanderen dat de informatie altijd is bijgewerkt. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NAPA,  is het niet toegestaan om het design, beeld of fotomateriaal van deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NAPA.

Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom. Mail naar info@napa.nl.