Dossier: PA en VS in acute ouderenzorg

Afbeelding voor Dossier: PA en VS in acute ouderenzorg
Platform Zorgmasters publiceerde een dossier over de rol en inzet van de PA en VS in acute ouderenzorg. Het dossier bestaat uit een toolbox en zeven praktijkverhalen. 

Binnen het Landelijk Leernetwerk Acute Ouderenzorg is aandacht besteed aan de wijze waarop physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) kunnen bijdragen aan (het voorkomen van) acute ouderenzorg. Dit heeft geresulteerd in een dossier met een toolkit en zeven praktijkverhalen.

De toolkit is te vinden op de website van Cordaan. De toolkit helpt zorgorganisaties en zorgprofessionals die acute ouderenzorg willen versterken en daarvoor een WijkKliniek willen opzetten op weg.

In zeven interviews zijn physician assistants en verpleegkundig specialisten in beeld gebracht die in acute ouderenzorg werken: binnen acute (geriatrische) wijkteams, de WijkKliniek, spoedeisende hulp, geriatrie, ambulancezorg of huisartsenzorg.

Aandacht voor de kwetsbare, oudere patiënt

Kenmerkend is dat de PA en VS in acute ouderenzorg intensief samenwerken met ketenpartners. Er vindt veel afstemming plaats in het netwerk tussen de wijkzorg, verpleeghuiszorg, ambulance en ziekenhuis. Met hun verpleegkundige en (para)medische expertise zijn zij in staat om over de lijnen heen de brug te vormen tussen het verpleegkundig, paramedisch en medisch werk. Door met een brede blik naar de patiënt te kijken, kunnen de PA en VS de juiste zorg bieden op de juiste plek en passend bij de patiënt.

In hun werk hebben PA en VS aandacht voor het behoud of herstel van functioneren van de kwetsbare oudere patiënt, voor proactieve zorg en de gevolgen van de aandoening of ziekte op het dagelijks leven.

Daarnaast zien we in alle praktijkvoorbeelden terug dat de PA en VS voor veel continuïteit zorgen, zowel voor patiënten en hun naasten, als voor de zorgprofessionals met wie zij samenwerken.

PA’s in beeld

In drie interviews komen physician assistants aan het woord:

Verder lezen

Het volledige dossier en de zeven interviews zijn te vinden op de website van Platform Zorgmasters.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer