Dringende oproep deelname 2e meting onderzoek proactief gedrag

In september is NAPA in samenwerking met de Open Universiteit een onderzoek gestart naar het effect van proactief gedrag op de werkvloer. In de eerste meting hebben al meer dan 100 PA’s aan dit onderzoek deelgenomen. Nu volgt er een tweede meting.

Vanuit NAPA willen we degenen die hebben aangegeven deel te willen aan de 2e meting van het wetenschappelijke onderzoek ‘Proactief gedrag op de werkvloer’ dringend verzoeken de survey nogmaals in te vullen. Door de vragenlijst twee maal in te vullen, ontstaat namelijk meer inzicht in oorzaak-gevolg relaties. Dit inzicht in factoren en omstandigheden die leiden tot proactief gedrag op de werkvloer is nodig om de positionering van de PA verder te verbeteren.

De vragenlijst voor deze meting is door de onderzoeker, Ellen Burgering, naar jullie mailadres gestuurd. Vanwege het NAPA congres is besloten de deadline te verschuiven naar vrijdag 21 oktober a.s.

De uitkomsten van het onderzoek beogen een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het vak en voor jezelf stof tot nadenken over bijvoorbeeld je eigen leermogelijkheden op het werk en hoe proactief je bent. Deelname aan het onderzoek is uiteraard geheel vrijwillig en gegevens worden anoniem verwerkt. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 – 12 minuten in beslag.

Lees meer over het onderzoek op https://lnkd.in/dvcnWB24. De link op deze pagina betreft de eerste meting en doet het niet meer. Voor deelname verwijzen we naar de mail van Ellen Burgering in je mailbox.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer