Duidelijkheid over registreren van zorg bij taakherschikking

Afbeelding voor Duidelijkheid over registreren van zorg bij taakherschikking

Deze week is de factsheet ‘Registratie van zorg bij taakherschikking’ gepubliceerd. Sinds 2015 mogen Physician Assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VSen) de zorgprestaties die zij in plaats van medisch specialisten leveren, ook zelf registreren. In de praktijk blijkt daar nog veel onduidelijkheid over te bestaan. In de nieuwe factsheet ‘Registratie van zorg bij taakherschikking’ staat beschreven hoe dit in z’n werk gaat. De factsheet is van toepassing op de medisch specialistische zorg.

Duidelijkheid creëren
Het voornaamste doel van de factsheet is het wegnemen van onduidelijkheid over de bevoegdheid om zorg te registreren. PA’s en VSen mogen zelfstandig zorg registreren omdat zij de poortfunctie mogen uitvoeren en dus een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg mogen starten. Voor een duidelijk en goed lopend registratietraject is het van belang te weten wie wat heeft geregistreerd. Een belangrijk advies in de factsheet is dan ook om zorg op de eigen AGB-code te registreren.

NAPA publiceert deze factsheet samen met de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zelfstandige Klinieken Nederland en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Download hier de factsheet

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer