Een nieuwe Cao UMC nog ver weg: start raadpleging umc-medewerkers

Afbeelding voor Een nieuwe Cao UMC nog ver weg: start raadpleging umc-medewerkers

De FBZ onderhandelt namens NAPA leden over een nieuwe Cao UMC. Tot nu toe verlopen de onderhandelingen zeer moeizaam. De voorstellen die de NFU inbrengt, zijn verslechteringen op hetzelfde thema. Tijdens de afgelopen drie onderhandelingsronden hebben de FBZ onderhandelaars steeds aangegeven dat verslechteringen van bestaande afspraken onbespreekbaar zijn. Met de voorstellen die de NFU doet, wordt voorbijgegaan aan de aanpak van de hoge werkdruk en een goede generatieregeling, waarbij oudere werknemers minder gaan werken om zo ruimte te maken voor jongeren. Er wordt niet gekeken hoe het werk aangepast kan worden aan de ouder wordende werknemer. Personeelsproblemen van nu worden afgewenteld op de umc-medewerker zonder dat daar iets tegenover staat. Daarom organiseren de gezamenlijke werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV tussen 5 april en 17 april in alle umc’s bijeenkomsten:

 • UMCG, 5 april, 16.15 – 17.30 uur, lokaal 17, onderwijscentrum
 • Erasmus MC, 5 april, 15.45 tot (uiterlijk) 17.45 uur, Collegezaal Erasmus MC C-113
 • Radboudumc, 9 april, 16.00 – 17.30 uur, Huize Heyendael (Radboud UMC campus, Geert Grooteplein Noord 9)
 • UMC Utrecht, 9 april, 16.00 – 17.30 uur, Auditorium (Q-gebouw Q01.226)
 • AMC, 10 april, vanaf 16.00 uur, Collegezaal 5
 • LUMC, 11 april, 16.00 – 17.30 uur, J-2-025 (de eetzaal achter de koffiecorner op het Leidseplein)
 • Maastricht UMC+, 11 april, 16.00 – 17.30 uur, Flendrigzaal
 • VUmc, 17 april, 16.00 – 17.30 uur, collegezaal de IJssel 2E 14

De werknemersorganisaties hebben het overleg verdaagd om samen met de medewerkers te overleggen over wat nu voorligt en wat er nodig is om te komen tot een goede cao. Voelen de medewerkers van de umc’s zich voldoende serieus genomen in de voorstellen die de werkgevers op tafel hebben gelegd en die ze al drie ronden onvermoeibaar als oplossing voor het personeelsprobleem op tafel houden? NAPA beveelt de leden die onder de Cao UMC vallen aan om naar de bijeenkomsten te gaan om input te leveren.

Verschillen voorstellen werknemers en werkgevers

Salarisparagraaf
Werknemersorganisaties vragen een salarisverhoging van 3,5% vanaf 1 januari 2018, de ingangsdatum van de cao, met een minimum van € 1.000 per jaar.
De NFU biedt per 1 augustus 2018 een verhoging van 1,5% en een eenmalige uitkering van 1%.

Persoonlijk budget
Werknemersorganisaties stellen voor het huidige persoonlijk budget af te schaffen en naar keuze van de werknemer om te zetten in geld of tijd.
De NFU wil dat het persoonlijk budget kan worden uitgebreid met de huidige 24,5 uur bovenwettelijk verlof. Hieruit kunnen opleidingen (wel of niet werk-gerelateerd) worden bekostigd voor carrièreontwikkeling, die niet of maar gedeeltelijk door de werkgever worden vergoed. Ook kan worden gekozen voor tijd of geld. Het PB kan niet meer worden meegenomen naar een volgend jaar.

Generatieregeling
Werknemersorganisaties stellen voor om te komen tot een generatieregeling. Dat is de zogenaamde 80-90-100% regeling. Dit houdt in dat een medewerker 80% van zijn dienstverband kan werken, met behoud van 90% loon en 100% pensioenopbouw.
De NFU stelt voor de huidige garantieregeling diensten voor 60-jarigen op te trekken naar drie jaar vóór AOW-leeftijd. Het vrijwillig verrichten van diensten wordt opgetrokken van 57 naar 60 jaar.

Toelage TOD en BAD
Werknemersorganisaties stellen voor de toelage TOD en BAD voor verrichte arbeid te verhogen.
De NFU stelt voor de ORT te wijzigen met de volgende beloning als gevolg:
– Nachtdienst van 47% naar 65% = +18%
– Feestdagen van 72% naar 65% = -7%
– Zondagen van 72% naar 47% = -25%

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer