Eerste Kamer stemt in met wet taakherschikking

De Eerste Kamer heeft op 1 november 2011 ingestemd met twee wetswijzigingen die taakherschikking in de zorg en het voorschrijven van medicijnen door nieuwe beroepen regelen .

De wetswijzigingen maken het mogelijk met een Algemene Maatregel van Bestuur de Physician Assistant bevoegdheden toe te kennen. Zodra de AMvB in 2012 van kracht wordt, is de Physician Assistant bevoegd om bepaalde medische handelingen zelfstandig te indiceren en te verrichten. Het gaat onder andere om eenvoudige chirurgische verrichtingen en het voorschrijven van medicijnen.
De Physician Assistant is een relatief nieuw beroep in Nederland. Deze ” Ondersteunend Geneeskundige” verleent zelfstandig medische zorg binnen een samenwerkingsverband met een arts. De Physician Assistant heeft een medische opleiding gevolgd op HBO-Master niveau met als vooropleiding een HBO -studie in de gezondheidszorg. De Physician Assistant neemt medische taken over van een arts en voert deze zelfstandig uit. Hierdoor kunnen de toegankelijkheid, doelmatigheid en continuïteit van de medische zorg verbeteren.

De beroepsvereniging van Physician Assistants – NAPA- is zeer verheugd over het besluit van de Eerste Kamer. De NAPA hecht groot belang aan een wettelijke regeling voor de Physician Assistant omdat daarmee de kwaliteit van de zorg en van de beroepsuitoefening beter gewaarborgd kan worden.

De NAPA organiseert op 10 November 2011 haar jaarlijkse symposium INVEST. Dit wordt gehouden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Informatie over het beroep en over het symposium is te vinden op www.napa.nl

Volledige persbericht is terug te vinden op ANP Pers Support.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer