Eerste kamer stemt in met wijziging wet BIG

Afbeelding voor Eerste kamer stemt in met wijziging wet BIG

Vandaag heeft de Eerste Kamer het voorstel tot wijziging van wet BIG als hamerstuk afgedaan. Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 7 september jl. kreeg demissionair minister Schippers al brede steun voor het onderbrengen van PA’s en VS’en in de Wet BIG. Tijdens het debat heeft de minister een aantal toezeggingen aan de kamer gedaan. In een brief informeert zij deze week de kamer over haar toezeggingen.

De minister laat weten dat zij:

 • in gesprek is met Nza en anderen om te bezien of in het kader van de wachtlijstproblematiek PA’s in de GGZ de door hen geleverde zorg kunnen declareren;
 • met betrokken veldpartijen bezien op welke wijze richting de patiënt helder kan worden gemaakt wat de PA als nieuw beroep is en doet. Daarbij is de naamgeving van de PA een specifiek aandachtspunt;
 • het Capaciteitsorgaan gaat vragen om onderzoek te doen naar de vraag of aanvullende maatregelen nodig zijn om de instroom van studenten te bevorderen. Daarbij wordt ook de vraag meegenomen hoeveel opleidingsplaatsen we in de toekomst nodig zullen hebben voor de PA en de VS;
 • laat onderzoeken of het mogelijk is om een zorgverlener die 2 BIG-beroepen uitoefent en dus 2 BIG-registratienummers heeft, in de toekomst onder 1 BIG-nummer geregistreerd kan worden.

Ten aanzien van de eerste toezegging is minister Schippers inmiddels het gesprek aangegaan met de NZa. Met betrekking tot de tweede toezegging is zij in gesprek met het Landelijk Platform Zorgmasters. In dit platform nemen alle partijen deel die betrokken zijn bij de inzet van de PA en de VS in de zorg (beroepsorganisaties, werkgeversorganisaties en opleidingsinstellingen). Daarmee is ze aan het bekijken of bijvoorbeeld een apart communicatieplan gerealiseerd kan worden over het herkenbaar maken voor de patiënt wat de PA en VS als nieuw beroep is en doet, waarbij ook de PA als naam ter sprake zal worden gebracht.

Eerdere berichten:

Zelfstandige bevoegdheid physician assistants opgenomen in wet BIG

Terugblik Kamerdebat wijziging Wet BIG

Reacties

 1. M Wijnstra 10 okt

  Wet BIG voor de PA per 2018. Geweldige mijlpaal! Dank aan ieder die zich hier zo hard voor heeft gemaakt. Top.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer