Even kennismaken met nieuwe leden commissies

Afbeelding voor Even kennismaken met nieuwe leden commissies

Kort interview met Bianca Akkermans en Jonathan Leegwater

Recent hebben wij een aantal interne vacatures binnen de NAPA gehad, onder andere voor een lid in de commissie kwaliteit en commissie vakgroepen. Gelukkig hebben we twee nieuwe leden kunnen verwelkomen.

Hieronder maken we nader kennis met ze en vragen wij ze naar hun visie op de nieuwe taak binnen de commissies.

 

Bianca is in 2010 afgestudeerd als PA en sindsdien werkzaam bij het revalidatiecentrum de Hoogstraat. Zij is toegetreden tot de commissie kwaliteit.

 

‘Kwaliteit is 100% inzet voor de patiënt waarbij state of the art geneeskunde wordt toegepast’

 

Jonathan is in maart dit jaar afgestudeerd als PA en per 1 maart begonnen op de afdeling nucleaire geneeskunde in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Hij is lid geworden van de commissie vakgroepen.

‘ De vakgroepen geven je de kans om je vakgenoten te ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar te delen. Dat is binnen je instelling vaak niet mogelijk. Je werkt er in je eentje of met een paar.‘

 

1. Hoe ben je in aanraking gekomen met de NAPA?

Ik ben gelijk tijdens mijn studie lid geworden van de NAPA en na mijn afstuderen heb ik mij aangemeld voor het kwaliteitsregister. Het is belangrijk om richting de werkgever duidelijk te maken dat je aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en moet voldoen. Men kan je vinden in het kwaliteitsregister en het is ook van belang voor het voorschrijven van (poliklinische) medicatie. Ik ben ook altijd op de nascholingen en congressen van de NAPA te vinden. Dat is voor mij vanzelfsprekend geweest en als ik kijk waar we nu staan met de NAPA, ben ik best trots op de professionaliseringsslag die is gemaakt.Aan het begin van de opleiding kwam ik al in aanraking met de NAPA. Als laborant had ik al veel ervaring met het werken met de beroepsvereniging. Daarom ben ik al in het eerste jaar lid geworden van de NAPA en bekend geraakt met de vereniging. Daarna was ik actief als lid van de commissie communicatie en heb ik actief meegedacht over het nieuwe communicatie- en marketingplan van de NAPA. Daarna zag ik de vacature voor de commissie vakgroepen. Toen dacht ik ‘daar wil ik mijn tijd graag aan besteden.’
 

2. Waarom heb je je kandidaat gesteld voor deze commissie?

Dat is via de huidige voorzitter van de commissie gegaan. Joke Ligthart en ik kennen elkaar al via de opleiding en zij riep al jaren dat ik erbij moest komen. Maar dat was eerder met mijn kinderen lastig te combineren. Maar toen ze het dit jaar zei, was dit het juiste moment. Daarnaast ken ik Freek Braam (eveneens lid van de commissie) ook heel goed door onze vakgroep revalidatiegeneeskunde. Het trekt mij om meer te doen dan alleen binnen het medische domein bezig te zijn, er zijn ook veel andere zaken voor mij van belang. Later hoorde ik dat je er ook punten voor krijgt. Dat is niet de voornaamste reden om je voor de NAPA in te zetten, maar het feit dat je punten krijgt voor deelname aan commissiewerk geeft wel waardering voor je inzet.Vanuit andere ervaring heb ik de indruk dat de vakgroepen erg belangrijk worden. Ook mijn eigen vakgroep radiologie en nucleaire staat nog in de kinderschoenen. Daarom zit ik ook in het bestuur van onze vakgroep en wil ik ook meer gaan betekenen voor andere vakgroepen en een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering.
 

3. Waarom boeit dit onderwerp jou?

Kwaliteit betekent voor mij klantgericht werken en volgens de state of the art
geneeskunde bedrijven. Je moet onder andere op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen, protocollen en richtlijnen, zodat je de patiënt zo goed mogelijke zorg kunt leveren. Als PA moet je jezelf bekwaam en bevoegd houden en durven aangeven als je niet bekwaam bent.
De vakgroep is juist belangrijk binnen een beroepsgroep met diverse achtergronden en deelspecialismen. Je wil binding hebben en krijgen met je eigen groep collega’s. Anders verlies je je binnen een groot geheel. Bijvoorbeeld binnen mijn vakgroep zijn we met z’n zessen en dan is het heel fijn om met elkaar te kunnen sparren. Binnen het ziekenhuis heb je als PA niet altijd een collega binnen je eigen deelspecialisme en voel je je soms eenzaam binnen je beroep. En lid worden van de medische beroepsvereniging maakt niet dat je met je collega PA’s eigen agenda kunt bepalen. De vakgroepen zijn voor mij de juiste plek waar je met je eigen beroepsgenoten kunt sparren en je beroep en jezelf verder kunt ontwikkelen.
 

4. Wat spreekt je het meeste aan binnen het takenpakket?

Mijn grootste interesse gaat uit naar het kwaliteitsregister. Als PA moet je je nascholen omdat je zo je bekwaamheid onderhoudt. Er zijn in het verleden keuzes gemaakt ten aanzien van de scholingseisen, waar ik het soms niet over eens was, en nu wil ik daar ook zelf over kunnen meepraten. Bovendien moet er voldoende goede en betaalbare nascholing zijn, zodat PA’s punten kunnen behalen.Dat je direct iets kunt betekenen spreekt mij het meeste aan. Ik hoop uit praktisch oogpunt mee te denken met de vakgroepen over lopende zaken. De vakgroepen zijn druk bezig om samenwerkingsafspraken te maken en praktische ondersteuning is daar een belangrijk onderdeel van. De kracht van de NAPA is dat juist collega’s in de vereniging zelf actief zijn en als geen ander kunnen adviseren over praktische zaken. Het is aan de andere kant soms moeilijk om juist collega’s betrokken te krijgen binnen de vereniging. Je moet het kunnen combineren met je werk en privé. Je doet het in je vrije tijd. Maar als het wel lukt, is dat juist de kracht van een vereniging.
 

5. Waar staan we over 5 jaar?

Ik hoop dat de positie van de PA’s binnen de organisaties goed is ingebed. Daar zijn zeker stappen in te zetten. Hoe is de PA bijvoorbeeld binnen de organisatie gepositioneerd, als lid van de maatschap of lid van de medische staf? Krijgen alle PA’s een eigen budget voor het volgen van scholing. Voor de PA is dat echt belangrijk. Dit is nu nog erg divers geregeld, binnen verschillende instellingen maar ook ten opzichte van artsen, terwijl je als PA ook aan scholingseisen moet voldoen. ‘ De ene PA heeft 1500 euro aan scholingsbudget en de andere niets, daar zou verandering in moeten komen. ‘ Ik hoop dat we binnen de commissie daar een positieve aanzet kunnen geven om dit voor elkaar te krijgen.Ik denk dat de NAPA meer een richtinggevende organisatie wordt en de vakgroepen de regie over de inhoud gaan voeren.
Dat geeft een gezicht aan de organisatie en het beroep, door juist mensen uit de praktijk zaken over de inhoud te laten regelen. Onder inhoud versta ik meepraten over medisch beleid binnen het deelspecialisme en daarmee meedenken over opleidingsplaatsen, samenwerkingsafspraken, medische richtlijnen. Je profileert daarmee je eigen werk als PA.
Ik zie over 5 jaar de PA meer verenigd binnen de instellingen als PA’s en het niveau van het deelspecialisme binnen de NAPA vakgroepen. Zo sta je als professional zowel in je werkomgeving als inhoudelijk sterk.
 

Meer info

Vragen aan cie kwaliteit: cie-kwaliteit@napa.nl
Meer info: https://www.napa.nl/over-napa/organisatie/commissies/kwaliteit/
Ook geïnteresseerd in commissiewerk binnen NAPA? Wij hebben nog 1 vacature voor commissie kwaliteit https://bit.ly/2rGVHxw
Vragen aan cie kwaliteit: cie-kwaliteit@napa.nl
Meer info: https://www.napa.nl/over-napa/organisatie/commissies/kwaliteit/
Ook geïnteresseerd in commissiewerk binnen NAPA? Wij hebben nog 1 vacature voor commissie vakgroepen https://bit.ly/2L7ik6Y

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer