Extra opleidingsplaatsen voor physician assistants in 2019 toegekend

Afbeelding voor Extra opleidingsplaatsen voor physician assistants in 2019 toegekend

In de voortgangsrapportage van ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis van het Actieprogramma Werken in de Zorg staat dat het kabinet taakherschikking verder wil stimuleren. Concreet betekent dit dat er extra opleidingsplaatsen voor Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) per september 2019 gesubsidieerd gaan worden.

Het kabinet komt de toenemende belangstelling voor de opleiding van Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist tegemoet en stelt dit jaar extra budget beschikbaar, zodat naast de reeds toegekende 250 opleidingsplaatsen voor PA’s 30 extra studenten kunnen starten aan de opleiding tot Physician Assistant. Daarnaast kunnen 44 extra studenten starten aan de opleiding tot VS. NAPA en V&VN VS hebben begin dit jaar samen met de MPA- en MNP-opleidingen het signaal van een toenemende belangstelling voor beide opleidingen aan de Vereniging van Hogescholen afgegeven, waarna er een verzoek kwam om extra budget toe te kennen. NAPA is zeer verheugd dat de aanvraag door het ministerie is gehonoreerd.

Focus op behoud personeel

Volgens de nieuwste prognose is de verwachting dat het tekort aan personeel in de zorg in 2022 op 80 duizend zit. Als een aantal ontwikkelingen de komende jaren doorzet kan dit, met gelijkblijvende inspanning, wellicht naar beneden worden bijgesteld naar een tekort van 55 duizend. Dit betekent dat naast focus op instroom ook meer focus op behoud van personeel en anders werken moet komen te liggen. Het doel is nu en in de toekomst goede zorg en welzijn te kunnen blijven bieden. Het zwaartepunt van de aanpak ligt in de regio.

In het laatste kwartaal van 2019, na het beschikbaar komen van de nieuwe cijfers komt er een volgende voortgangsrapportage met monitor aan.

Lees hier de voortgangsrapportage en bekijk de monitor.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer