Regelgeving en beleidsdocumenten

Hier kunt u de vigerende regelgeving vinden. Ook de oude regelgeving treft u hierbij aan.

Beroepsprofiel Physician Assistant huidig oud
Proces Herregistratie PA: kaderbesluit en beleidsregels huidig oud
Standaardtekst verklaring werkzaamheden huidig
Richtlijn Accreditatie van bij- en nascholings- bijeenkomsten huidig oud
Informatie algemene voorwaarden voor aanbieders van bij- en nascholingen huidig
Registratieformulier deskundigheidsbevordering huidig oud
Wet BIG (actuele versie) huidig
Besluit van 19 april 2018, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de physician assistant en wijziging van enkele daarmee samenhangende besluiten (Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant) huidig
Jaarplan FTO toetsgroepen huidig
Presentielijst FTO toetsgroepen huidig
Verslag FTO toetsgroepen huidig

Vragen over de regelgeving?

Voor vragen over de regelgeving in algemene zin en voor vragen over uitvoerings- of individuele aspecten deskundigheidsbevordering kunt u terecht bij de commissie Kwaliteit van de NAPA. E-mail: cie-kwaliteit@napa.nl.

 

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?