FBZ nieuwsbrief juli 2014

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

10 juli

Onderhandelingen Cao GGZ

11 juli

Onderhandelingen Cao VVT

 

In het nieuws

Skipr: Tichelaar moet cao-overleg VVT vlottrekken

Nationale Zorggids: Geen overleg cao VVT door last-minute afmelding

Nieuws.nl: Vakbonden dreigen met acties in ziekenhuizen

Skipr: Overleg cao VVT is afgeblazen

Zorgvisie: Abvakabo blokkeert overleg Cao VVT

Captize VVT:Onderhandelingen Cao VVT weer begonnen

UTnieuws:Onderhandelingen cao vastgelopen

 

Colofon.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie:www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Werknemersorganisaties in de zorg: FBZ stijgt naar tweede plek

FBZ is na Abvakabo FNV de tweede grootste werknemersorganisatie in de zorg. Dat blijkt uit actuele cijfers op www.werknemersindezorg.nl van de Stichting Publicatie Jaarboeken. In 2013 is de FBZ met 9,6 procent gegroeid. De cijfers zijn gerelateerd aan vijf grote cao’s in de zorg: Cao Ziekenhuizen, Cao GGZ, Cao VVT, Cao Gehandicaptenzorg en Cao Universitair Medische Centra. Abvakabo FNV is de grootste vakbond (105.862), daarna volgt FBZ (25.023), Nu’91 (24.255) en CNV Publieke Zaak (22.642).

FBZ is partij aan negen cao-tafels. Daarmee vertegenwoordigt FBZ in totaal 28.000 werknemers. Zij zijn lid van een van de 20 beroepsorganisaties die samen FBZ vormen. FBZ behartigt hun belangen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.

Jacques Tichelaar onafhankelijk voorzitter Cao VVT-overleg

Partijen bij het overleg over de cao voor de verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg, kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg (VVT) hebben vrijdag 5 juli 2014 besloten om Jacques Tichelaar, commissaris van de Koning te Drenthe, te vragen deze cao-ronde het overleg voor te zitten. Lees meer.

Ga jij ook voor een goede Cao Ziekenhuizen?

Het cao-overleg tussen werkgeversorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de werknemersorganisaties, waaronder FBZ is nu opgeschort tot na de zomer. Daarmee is er voorlopig nog geen zicht op een nieuwe cao. De werknemersorganisaties vinden dat geen goede zaak voor de 190.000 werknemers in deze sector. De werknemersorganisaties willen de zomerperiode benutten om werkgevers attent te maken op wat werknemers belangrijk vinden. Lees meer.

Breed draagvlak voor de Cao Jeugdzorg

Met de instemming van zowel de achterban van de jeugdzorgorganisaties als de leden van Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en de leden van de FBZ-organisaties is er breed draagvlak voor de Cao Jeugdzorg 2014-2015. De leden hebben in grote meerderheid ingestemd met het onderhandelaarsakkoord.Lees meer.

Ook zevende onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen mislukt

Ook de zevende onderhandelingsronde voor de Cao Ziekenhuizen op 1 juli 2014 heeft niets opgeleverd. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) volhardt namens de werkgevers in het herhalen van hun verslechteringsvoorstellen. FBZ-onderhandelaar Arthur Warmer: Praktisch alle 20 FBZ-organisaties hebben leden bij de Cao Ziekenhuizen. Het is dan ook zeer spijtig dat het niet gelukt is tot een resultaat te komen. FBZ zal ervoor zorgen dat de beroepsorganisaties over informatie beschikken om hun leden te informeren. Verder overleggen we met onze klankbordgroep over de voorbereidende activiteiten voor het vervolg van de onderhandelingen na de zomer.” Lees meer.

Geen nieuwe Cao Onderzoekinstellingen

Werkgeversvereniging OnderzoekInstellingen (WVOI) en werknemersorganisaties, waaronder AC/FBZ, hebben op 26 juni 2014 onderhandelingen gevoerd voor de Cao Onderzoekinstellingen. Lees meer.

Toch geen overleg over nieuwe Cao VVT: werknemersorganisaties geschoffeerd door AbvaKabo

De geplande onderhandelingen voor een nieuwe cao VVT op 27 juni 2014 zijn op het allerlaatste moment afgeblazen. Lees meer.

 

Publicaties

Jaarverslag FBZ 2013 beschikbaar

FBZ is een van de werknemersorganisaties die namens 20 organisaties en 28.000 professionals onderhandelt over arbeidsvoorwaarden aan de grote cao-tafels in de zorg. Bijvoorbeeld de Cao VVT, Cao Ziekenhuizen en de Cao GGZ. Verder voert FBZ onderhandelingen over sociaal plannen bij reorganisaties bij instellingen. Het jaarverslag geeft op hoofdlijnen een beeld van de ontwikkelingen en activiteiten in 2013. Lees meer.

Artikel in Ergotherapie Magazine: “Laat horen wat jullie nodig hebben”

In een interview gaat FBZ-onderhandelaar Arthur Warmer in op de werkzaamheden van FBZ en waarom het belangrijk is om het beroep van ergotherapeut onder de aandacht te brengen bij het management van de instelling. Lees meer.

 

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer