FBZ nieuwsbrief juni 2014

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

23 juni 2014

Ledenraad FBZ

 

24 juni 2014

Bestuur FBZ

30 juni 2014

Klankbordgroep Cao Ziekenhuizen

1 juli 2014

Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen

10 juli 2014

Onderhandelingen Cao GGZ

 

In het nieuws

Skipr: Akkoord voor nieuwe Cao Jeugdzorg

Het Parool: Amstelring vreest onrust over acties medewerkers

Dichtbij.nl: Krimp AWBZ noopt Amstelring tot ontslagaanvraag 139 medewerkers

 

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie:www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Geen onderhandelaarsakkoord over Cao Nederlandse Universiteiten

De werknemersorganisaties, waaronder FBZ hebben op 16 juni 2014 met werkgeversorganisatie VSNU een uiterste poging gedaan om een onderhandelaarsakkoord te bereiken over een cao voor de Nederlandse universiteiten voor 2014. Lees meer.

Pensioenovergang werknemers umc’s van de baan

AC/FBZ, CMHF, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben dinsdag 10 juni 2014 een laatste ultieme poging gedaan om met de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) tot overeenstemming te komen over de pensioenovergang van de Universitair Medische Centra (umc’s). Dit is helaas niet gelukt. Lees meer.

Onderhandelaarsakkoord Cao Jeugdzorg

Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. De geldt voor ruim 30.000 werknemers. Lees meer.

Voortgang sectorplan VVT-GHZ-GGZ: inkoop trajecten door instellingen rond 1 juli 2014 van start

Recent is het Sectorplan Zorg, dat zich richt op mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten in de branches VVT, gehandicaptenzorg en GGZ, door minister Asscher goedgekeurd. In totaal gaat het plan 65 miljoen euro kosten, waarvan maximaal 32,5 miljoen euro (op basis van 50% cofinanciering) kan worden gesubsidieerd. In dit bericht informeren de betrokken partijen, waaronder FBZ over de voortgang. Lees meer.

Geen resultaat na zesde onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen

De zesde onderhandelingsronde voor de Cao Ziekenhuizen heeft op 11 juni 2014 wederom niets opgeleverd. De werknemersorganisaties, waaonder FBZ, hebben alles uit de kast gehaald om met creatieve en constructieve voorstellen een dreigende impasse te voorkomen. De Cao Ziekenhuizen geldt voor 190.000 werknemers in circa 90 ziekenhuizen. Lees meer.

Jeugdzorgmedewerkers bieden staatssecretaris Van Rijn petitie aan

Een delegatie van jeugdzorgmedewerkers hebben op donderdag 12 juni 2014 een petitie aan staatssecretaris Van Rijn overhandigd. Dit deden zij samen met werknemersorganisaties, waaronder FBZ. De medewerkers hebben ruim 1300 handtekeningen verzameld onder medewerkers bij Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland. Met de petitie vragen ze aandacht voor het feit dat grofweg de helft van de werkgelegenheid bij bovengenoemde organisaties op het spel staat. Lees meer.

 

Berichten voor leden

Pilot ‘Innovatief Roosteren’ voor ziekenhuisbranche van start

De personeelsinzet beter afstemmen op de zorgvraag en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verhogen. Dat zijn belangrijke doelen van de pilot ‘Innovatief Roosteren’ in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort waar de hele ziekenhuisbranche van kan profiteren. De pilot wordt bekostigd door en is een initiatief van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StaZ) die daarvoor met het Meander en de Stichting Shift-Instituut Onregelmatig Werk een convenant heeft ondertekend. De pilot moet zowel resultaten opleveren voor de medewerkers als voor de organisatie. Begin 2015 zijn de uiteindelijke resultaten bekend. Lees meer.

Scholingsplannen ziekenhuizen vaak onbekend bij OR en medewerkers

Veel ziekenhuizen stellen scholingsplannen op, maar vaak zonder dat de OR en bestuurder over het plan overleggen. Ook van het beschikbare scholingsbudget en de faciliteitenregeling zijn de OR en de medewerkers in veel gevallen niet op de hoogte. Zo blijkt uit onderzoek van de StAZ. Lees meer.

Onderhandelingen over regeling pensioenfonds per 2015 gestart

DIt betreft de FBZ-organisaties die lid zijn van het Ambenarencentrum:

AC-HOP, EN, KNOV, LAD, NIP, NMT, NVD, NVKF, NVLF, NVKC, NVZA, KNGF.

De Eerste Kamer heeft op 27 mei jl. ingestemd met het wetsvoorstel ‘Witteveenkader’ van het kabinet. Dit betekent dat de pensioenopbouw vanaf januari 2015 omlaag gaat naar maximaal 1,875%. Werknemersorganisaties en (overheids)werkgevers onderhandelen nu over een aan te passen ABP-regeling.

 

Wat betekent dit voor uw pensioen?

De versobering van de pensioenopbouw komt hiermee in een volgende fase. Voor ambtenaren daalt vanaf volgend jaar de pensioenopbouw met zo’n 25%. De jaarlijkse pensioenopbouw bij het ABP is met ingang van 1 januari 2014 al verlaagd van 2,05 naar 1,95% (middelloonregeling). Vanaf 1 januari 2015 moet de opbouw verder dalen naar zo’n 1,7%. Bovendien is de pensioenrichtleeftijd inmiddels verschoven van 65 naar 67 jaar. Die verschuiving houdt in dat u er langer over doet om een volledig pensioen (70% van uw gemiddeld verdiende salaris) op te bouwen. Deze versoberingen hebben weliswaar geen terugwerkende kracht – wat u al heeft opgebouwd wordt niet aangetast – maar de effecten zullen voor iedereen voelbaar zijn. Met name de jongeren zijn de dupe, althans als zij op ongeveer hetzelfde moment met pensioen willen als de huidige generatie.

 

Aanpassen ABP-regeling

Dat de opbouw van pensioen via ingrepen in onder andere de fiscale spelregels wordt begrensd is een gegeven. Een volgende stap is dat vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers de ABP-regeling aanpassen binnen de nieuwe regels. De gezamenlijke werknemersorganisaties zetten in op een toekomstbestendige ABP-regeling waarbij de schade voor werknemers zoveel mogelijk beperkt wordt. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld de ooit gehalveerde opbouw van het nabestaandenpensioen weer op het oude niveau te brengen. Het aldus verbeterde nabestaandenpensioen kan een werknemer dan op een later moment weer omzetten in ouderdomspensioen. De overheidswerkgevers zitten daar duidelijk anders in. Zij accepteren de versoberingen als een gegeven en willen de vrijvallende gelden (een sobere regeling kost de werkgevers minder) vooral gebruiken om de huidige werknemers extra loon te geven (bonden vinden dat ze dit sowieso al moeten doen), en om de eigen kas te spekken.

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer