FBZ Nieuwsbrief mei 2014

FBZlogo

Agenda

27 mei

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg

3 juni

Klankbordgroep Cao VVT

10 juni

Onderhandelingen AMS

11 juni

Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen

16 juni

Onderhandelingen Cao Nederlandse Universiteiten

24 juni

Bestuur FBZ

10 juli

Onderhandelingen Cao GGZ

 

 

In het nieuws

Skipr: Ontslagen zorgmedewerker terug als vakantiekracht

De Limburger:Vakantiebaan zorgmedewerkers na ontslag

Zorgvisie: CNV roept senaat op Wmo uit te stellen

Zorgvisie: Eerste tranche Asscher-gelden verdeeld

 

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie:www.fbz.nu.

Berichten voor leden

Onderzoek naar gezond werken in de zorg

Het landelijk onderzoek Gezond werken in de Zorg is 19 mei 2014 van start gegaan. De Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoekt de lichamelijke en geestelijke arbeidsbelasting van mensen die werken in de zorg. Werken in de zorg brengt specifieke gezondheidsrisico’s met zich mee. Doel van dit onderzoek is te achterhalen welke mogelijkheden er zijn om de arbeidsomstandigheden van zorgmedewerkers te verbeteren. Het betreft onderzoek naar de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder alle zorgmedewerkers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met Stichting IZZ en werknemersorganisaties FBZ, Nu’91, CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV.

Meedoen met het onderzoek?

Hoe meer zorgmedewerkers meedoen aan het onderzoek, hoe bruikbaarder de resultaten zijn voor toepassing voor alle sectoren en beroepsgroepen in de zorg. Het invullen van de vragenlijst gebeurt volledig anoniem en duurt ongeveer 15 minuten. Kijk voor meer informatie op:www.gezondwerkenindezorg.nl.

 

FBZ in bestuur PGGM

De voorzitter van de FBZ, René Héman, treedt toe tot het bestuur van de coöperatie PGGM. Daarmee kan FBZ direct invloed uitoefenen op de activiteiten van PGGM en de belangen behartigen van de leden van de bij de FBZ aangesloten verenigingen. PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie voor diverse pensioenfondsen zoals het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. PGGM ontwikkelt voor werkgevers en voor ruim 560.000 leden uit de sector zorg en welzijn diensten op het gebied van pensioen, zorg, wonen en werk. PGGM is opgericht door sociale partners in de sector zorg en welzijn. Het coöperatiebestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners. Tot nu was de FBZ hierin niet vertegenwoordigd. De FBZ maakt gebruik van de zetel die Abvakabo FNV aan de FBZ ter beschikking heeft gesteld.

 

Nieuw op de site

Intensief overleg Cao Jeugdzorg

Op 27 mei 2014 vonden wederom onderhandelingen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg plaats. Er is intensief overleg gevoerd. Lees meer.

Cao Ziekenhuizen: nog geen meter gemaakt voor nieuwe cao

Na een dag onderhandelen heeft de vijfde ronde voor de Cao Ziekenhuizen niets opgeleverd. Nog steeds liggen alle voorstellen van beide partijen op tafel. De vraag rijst of er wel een cao komt op korte termijn. Lees meer.

Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen vlotten niet: denk en praat mee!

Werknemersorganisaties FBZ, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en NU’91 zijn al vier rondes verder in de onderhandelingen met de werkgevers over een nieuwe Cao Ziekenhuizen en het wil maar niet vlotten. Lees meer.

Onderhandelaarsakkoord Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014

De onderhandelaars van FBZ, Abvakabo FNV en de werkgeversorganisatie InEen hebben op 20 mei 2014 een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014. De werknemersorganisaties en InEen zijn verheugd over dit feit. Lees meer.

Hervatten onderhandelingen Cao Geestelijke Gezondheidszorg in voorbereiding

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ hebben heel lang stil gelegen. De werknemersorganisaties waaronder FBZ, hebben bij GGZ Nederland aangedrongen op het opnieuw opstarten van overleg. Op vrijdag 16 mei 2014 zaten de partijen aan tafel voor een verkennend overleg. Lees meer.

Cao Gehandicaptenzorg 2014-2015

De Cao Gehandicaptenzorg 2014-2015 is nu ook als pdf beschikbaar. Lees meer.

Cao UMC in het Engels

De Cao Universitair Medische Centra 2013-2015 is nu ook in het Engels beschikbaar. Meer Engelstalige cao-informatie is te vinden op de site van werkgeversorganisatie NFU. Lees meer.

Brochure ‘Ontslag uit het umc’

Het Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen (LOAZ) heeft een nieuwe brochure ‘Ontslag uit het umc’ uitgebracht. De brochure is gericht op werknemers bij Universitair Medische Centra die buiten hun schuld werkloos dreigen te worden of al werkloos zijn. Lees meer.

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer